Tidsbegrænset udlejning

Tidsbegrænset udlejning giver fordele for både lejer og udlejer, men denne form for lejeaftale rummer dog alligevel en række udfordringer.

Allan Thomsen, Advokat og partner i Hansen & Thomsen Advokataktieselskab.

Pop-up butikker, delebutikker, in store butikker og tilsvarende giver udfordringer i relation til lejekontrakter. Ofte vil den naturlige indgang til lejeforholdet være en tidsbegrænset aftale. Tidsbegrænsning indeholder fordele både for udlejer og lejer. Begge parter ved præcis, hvornår kontrakten løber fra og til. Begge parter kender den præcise økonomi.

Alligevel giver tidsbegrænsede lejekontrakter en række udfordringer.

Under den forrige regering havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analyseret fremtidens detailhandel. Foranlediget af denne analyse blev en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansministeriet nedsat i foråret 2016. Man foreslog bl.a. erhvervslejeloven ændret således, at der frit kunne aftales tidsbegrænsning. Forslag til ændring af erhvervslejeloven blev i oktober 2016 fremsat af erhvervs- og vækstministeren. Under lovforslagets behandling stod det klart, at hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti ville åbne for tidsbegrænsninger, som foreslået af ministeren.

Det betyder med andre ord, at en tidsbegrænsning fortsat skal være begrundet i udlejers forhold og denne begrundelse må ikke alene være, at udlejer vil omgå de almindelige opsigelsesbestemmelser i erhvervslejeloven. Her gælder det, at jo mere konkret udlejers begrundelse for tidsbegrænsningen er jo bedre. Det betyder igen, at gentagne tidsbegrænsninger kan være et indicium for at udlejer blot ønsker at holde lejemålet ”i hånden”. Lange tidsbegrænsninger er tilsvarende vanskeligere at begrunde konkret.

Bemærk navnlig, at lejerens ønske om en tidsbegrænset kontrakt som udgangspunkt ikke gør tidsbegrænsningen holdbar.

Endelig fremhæves, at en tidsbegrænsning skal håndhæves. Hvis lejeren benytter lokalerne i mere end 3 måneder efter den aftalte tidsbegrænsning, uden at udlejer har opfordret ham til at flytte, fortsætter lejemålet blot på de aftalte vilkår men uden tidsbegrænsning.

Bestil en gratis lejevurdering hos din lokale erhvervmægler her