Detail har klaret sig langt bedre end forventet

Detailsegmentet har været under stort pres i løbet af Coronapandemien grundet de vidtgående nedlukninger af samfundet. Det har betydet, at mange udlejere har været nødt til at yde lejerestancer. Detailsektoren har dog klaret sig langt bedre end forventet – ikke mindst grundet de omfattende hjælpepakker – og flere steder i landet har der været stor fremgang inden for segmentet. Med faldende forbrugertillid, stigende renter og inflation er fremtiden dog mere usikkerhed, da der er risiko for at forbruget vil falde. Det vil først og fremmest påvirke detaillejerne, der for manges vedkommende fortsat er udfordret på økonomien oven på pandemien. Det øger dermed også risikoen indirekte for investorerne.

Investeringslysten efter detaillokaler i 2021 har ellers været på et relativt højt niveau efter at både 2019 og 2020 var præget af lav aktivitet. Sammenlignet med 2020 var transaktionsvolumen inden for detail dobbelt så stor i 2021. Det er særligt dagligvareporteføljer, der har været meget efterspurgte, hvor der i det seneste år har været flere store transaktioner. Herudover er der øget interesse for shopping centre. Det kan forklares med de meget lave afkast inden for industri- og logistik, der betyder, at shopping centre kan være mere attraktive ud fra en risikojusteret betragtning. Det er dog særligt shoppingcentre, hvor der er udviklingsmuligheder til bolig, og dermed med mulighed for at optimere og diversificere risikoen, der har oplevet øget efterspørgsel.

På landsplan udgør andelen af ledige detailhandelslokaler 2,6% for 2. kvartal 2022, hvilket har været uændret siden Q4 2021. Niveauet er desuden det laveste niveau siden 3. kvartal 2010.