Erhvervsområder under pres

Opsvinget har givet kraftig medvind til de danske virksomheder, men mange steder er erhvervsarealer under pres til fordel for boliger. De lokale politikere bør have øje for arbejdspladserne, lyder opfordringen fra Dansk Industri.

Michael Svane, branchedirektør for DI Transport.

Med et opsving i ryggen er mange danske industri- og transportvirksomheder på jagt efter større lokaler, men den opgave er flere steder i landet ikke ligefrem blevet nemmere. De senere år har en del kommuner nemlig gjort indhug i traditionelle erhvervsområder, og det ærgrer Dansk Industri (DI), landets største erhvervsorganisation.

”Vi har set det i mange havneområder gennem flere år. Der er stærke kommunalpolitiske interesser i at få attraktive boliger, og det udløser en klassisk konflikt på havnene. For så er der ikke så meget plads tilbage til de traditionelle kommercielle erhverv, hvor nogle af virksomhederne ofte har noget støj,” siger Michael Svane, direktør for DI Transport.

Sideløbende bliver mange ældre erhvervsområder i Storkøbenhavn og større provinsbyer helt eller delvis omdannet til boligkvarterer, måske kombineret med butikker og kontorer. Det gælder fx Grønttorvet i Valby, Fragtmandscentralen i Aarhus og nedlagte bryggerier i flere byer.

Plads til produktion

”Nogle steder kan det være fornuftigt at omdanne gamle erhvervsområder og gøre arealerne mere aktive. Men vi håber, at ændringerne af planloven i 2017 bliver opfattet af kommunerne som et signal om, at der skal være plads til virksomhederne. Rådhusene må sikre, at der også er plads til produktion og til større terminalanlæg for transport og logistik,” fastslår Michael Svane.

Han advarer mod salamimetoden, hvor traditionelle erhvervsområder bid efter bid omdannes, så virksomhederne presses væk.

Desuden opfordrer han til, at kommunerne indtænker nye erhvervsarealer i de overordnede planer.

”Vi oplever stigende efterspørgsel fra virksomhederne efter logistikejendomme, helst tæt på motorvejene og gerne lidt på afstand af boligområder, for der kan være meget transport og trafik. Virksomhederne vil gerne etablere sig, hvor der er let adgang til infrastruktur, og det gør det samtidig nemt for medarbejderne at komme til og fra arbejde,” siger DI-transport-direktøren.

Ved udgangen af 2017 var beskæftigelsen steget med cirka 170.000 personer siden lavpunktet i 2012 og 2013 i kølvandet på finanskrisen. To andre tegn på opsvinget er, at tomgangen for lager-, logistik- og produktionsbygninger er den laveste i ni år ifølge tal fra Ejendomstorvet.dk – og at efterspørgslen efter industrilokaler er stigende i EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek.