Find et moderne distributionscenter på de rigtige vilkår

Jagten på moderne logistikløsninger er i hastig vækst efter krisen, men det er vigtigt at få tænkt hele processen igennem, før de store beslutninger træffes.

Kunder, der søger nye logistikløsninger, har behov for det optimale beslutningsgrundlag. Det kræver en individuel løsning. Her tilbyder EDC Erhverv Poul Erik Bech en betalt søgeaftale, hvor virksomheden får rådgivning i processen fra A-Z.

”I transportbranchen kræves individuelle ejendomsløsninger. Vi er med til at udfordre virksomhederne til at finde den bedste helhedsløsning. Vi går kundens vej. For os, er det ikke kun et salg, men et forløb, hvor vi kan matche kundens ønsker i alle dele af processen,” siger Thor Heltborg, der er koncernkundechef i EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Rådgivning på vegne af virksomheden

Han forklarer, at processen ofte er kompliceret og svær for virksomhederne at navigere i, specielt hvis man forhandler med en topprofessionel investor. Derfor kan en betalt søgeaftale, hvor EDC yder rådgivning på vegne af den søgende part, være en god ide, da EDC forhandler på virksomhedens vegne.  Processen starter med at sætte de rigtige kompetencer.

”Først sammensætter vi specialiserede teams, som kan analysere kundens behov og udarbejde en analyse, der afdækker muligheder i forhold til eksisterende ejendomme og nybyggeri. I denne del af processen gør vi meget ud af at lære virksomheden at kende, og involverer ledelsen i processen for at kunne opstille de rigtige kriterier,” siger Thor Heltborg.

”Vi lægger herefter en handlingsplan, og afsøger markedet på baggrund af de kriterier, vi har opstillet. Vi er opsøgende i markedet, og finder derfor ofte muligheder, som virksomheden ikke selv ser. Således hjælper vi både med at finde den rette placering og den rigtige ejendom. Slutteligt guider vi forhandlingsforløbet igennem, og sørger for at kvalitetssikre handelen.

Det betyder, at vi hjælper virksomheden med at forhandle de rigtige vilkår på plads, herunder lejeaftale eller købskontrakt,” siger Thor Heltborg.

Thor Heltborg anslår, at en proces let tager 6-12 måneder, og hvis der skal bygges ny bygning, skal der også afsættes tid til det. 

 

Sådan gør vi

  1. Vi afdækker jeres behov og analyserer markedet

  2. Vi kommer med en anbefaling til strategi og handlingsplan

  3. Vi afsøger markedet for egnede placeringer og ejendomme

  4. Vi prioriterer aktuelle emner og præsenterer dem

  5. Vi hjælper med at forhandle en fordelagtig aftale på plads