Her vil staten bygge veje

Samfundet spilder milliarder på trafikpropper og køer, men flere steder i landet rykker store trafikinvesteringer nærmere. Bedre vejforbindelser kan give store gevinster for lokale virksomheder, påpeger to EDC Erhverv-mæglere.

Trængsel på vejene koster det danske samfund milliarder hvert år. Køer og trafikpropper betyder langsommere og dermed dyrere varetransport for virksomhederne, og medarbejderne bruger unødig tid på at vente – såvel på vej til og fra arbejde som under opgaver i arbejdstiden. Derfor følger Transportministeriet og Vejdirektoratet løbende, hvor store problemerne er for at kunne prioritere, hvor der skal sættes ind med investeringer.

Fx har ingeniørkoncernen Cowi for nogle år siden kortlagt, i en rapport til ministeriet, at trængslen alene i Storkøbenhavn belastede samfundet med 8,5 milliarder kroner i 2010. For to år siden viste en rapport fra Vejdirektoratet, at samfundet ville få en samlet gevinst på 13-30 milliarder kroner ved at anlægge den såkaldte Midtjysk Motorvej, som vil give mange kortere transport og samtidig vil aflaste den meget trafikerede østjyske E45-motorvej.

En anden opgørelse fra Vejdirektoratet viste i februar, at hastigheden i myldretiden var under 12 km/t på ni travle by-strækninger – det er altså hurtigere at cykle mange steder i de største byer. De tre langsomste veje i opgørelsen er Amagerbrogade/Torvegade og H.C. Andersens Boulevard i København samt Kystvejen/Havnegade i Aarhus midtby.

Efter folketingsvalget i 2015 er vejinvesteringer blevet opprioriteret i forhold til skinner. Først af daværende transportminister Hans Chr. Schmidt (V), siden da Ole Birk Olesen (LA) overtog ministeriet for knap halvandet år siden. Han har flere gange udtalt, at det var vejtrafikkens tur efter store investeringer i jernbaner.

Adskillige store vejprojekter er da også i fuld gang eller på tegnebrættet. På Sjælland er både Sydmotorvejen til Køge og Helsingørmotorvejen blevet udvidet de senere år, og for få måneder siden åbnede Nordhavnstunnellen i København. Til næste år åbner en helt ny bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund – som afløser for den nuværende Kronprins Frederiks Bro, der er med på Vejdirektoratets liste over slowmotion-strækninger.

Desuden nærmer en ny etape af den planlagte Holbæk-Kalundborg-motorvej sig, og i 2022 skulle bildelen af en ny Storstrømsbro ved Vordingborg være klar.