Hvad skal du bruge en ejendomsvurdering til?

En uvildig vurdering fra en professionel erhvervsmægler er en sikkerhed for, at din ejendom er værdiansat korrekt i alle forhold.

En præcis vurdering er med til at skabe et seriøst billede af ejendommens samlede økonomi - og i en tid med et svingende ejendomsmarked, er regelmæssige vurderinger nødvendige for den ejendomsejer, direktion eller bestyrelse, der ønsker et aktuelt og præcist kendskab til værdien af deres ejendomsportefølje.

Hvornår er en vurdering relevant?

Vi anbefaler, at du altid får en seriøs og fagligt kvalificeret vurdering:

  • i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom
  • til årsregnskabet
  • ved belåning af ejendommen
  • hvis ejendommen skal eksproprieres
  • ved ændret anvendelse
  • ved generationsskifte, fusioner og familieoverdragelser
  • til at kontrollere den offentlige ejendomsværdi for eventuelt at kunne opnå nedsat ejendomsskat og dækningsafgifter
  • ved internationale vurderinger
  • ved kommerciel due diligence

Hvad skal du bruge en ejendomvurdering til?

I masser af situationer kan en vurdering foretaget af professionelle vurderingsfolk være nyttig viden og måske endda være til økonomisk nytte.

I langt de fleste situationer, hvor man skal låne penge til finansiering af et ejendomskøb, er det et krav fra långiver, at den ejendom, man ønsker at købe, bliver vurderet af en professionel vurderingsmand.

Naturligvis ønsker långiver at få bekræftet, at den ejendom, som skal belånes, er det værd, som sælger eller ejer påstår, at den er. Man ønsker selvsagt at få den korrekte markedsværdi for ejendommen.

En vurdering af en ejendoms handelspris er naturligvis baseret på en mængde fakta om ejendommens lejeindtægter, vedligeholdelsesstand, indretning, beliggenhed og så videre.

Der inddrages også data fra salg af lignende ejendomme til brug for sammenligning af den omhandlede ejendoms data.

På grundlag af alle de indsamlede data udfærdiges herefter den endelige vurdering af ejendommen. Vurderingen vil også indeholde både positive og negative forhold, som har eller kan have betydning for ejendommen på både kort og lang sigt.

Andre situationer hvor en vurdering kan være værdifuld

Står man over for at ville investere i en ejendom, enten som investering eller til eget brug, kan en vurdering være meget behjælpelig i de overvejelser, man gør sig inden købet.

Er den ønskede pris for ejendommen den rigtige? Hvordan ser økonomien ud i ejendommen? Er beliggenheden den rigtige? Masser af spørgsmål som man kan få svar på i en vurdering udarbejdet af den professionelle vurderingsmand.

Man kan næsten betragte vurderingen som en slags forsikring for, at man ikke køber ”katten i sækken”.

Vurderinger anvendes eller kan anvendes i utrolig mange situationer bl.a. ved salg eller køb af en ejendom, ved belåning, til regnskabsformål og ved generationsskifte eller arv.

Ved interne handler eller ved familieoverdragelse anvendes vurderinger også i udstrakt grad over for offentlige myndigheder.

Hvem foretager vurderingen?

Vurderingsmedarbejdere er personer, som har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet oparbejdet gennem mange år og som regel med en særlig baggrund til at udføre dette arbejde.

EDC Erhverv Poul Erik Bech er udover at være medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening tillige certificeret af den internationale organisation RICS, hvilket er en forkortelse for Royal Institution of Chartered Surveyors.

Denne organisation har sit udspring i England og har efterhånden spredt sig over hele kloden. RICS’s formål er at ensrette og internationalisere udarbejdelsen af vurderinger og tillige fastsætte stramme regler for habilitet og etik i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Vores vurderingsmedarbejdere har alle gennemgået og bestået RICS’s krav til at udføre vurderinger, hvilket har medført, at EDC Erhverv Poul Erik Bech, som et af få ejendomsmæglerfirmaer i Danmark, er blevet certificeret af RICS til at udarbejde vurderinger af alle typer af erhvervsejendomme, hvilket betyder efter højeste internationale standarder.

Du er altid velkommen til at kontakte en vurderingsmedarbejder for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med en vurdering.