Kamp om kvadratmeterne: Erhvervsarealet for industriejendomme er faldet med knap 25% på et årti

Ifølge Danmarks Statistik er erhvervsarealet for industriejendomme siden 2011 faldet med knap 15 mio. m² eller mere præcist 14.452.000 m². Det svarer til et fald på 24,86%, som betyder, at det samlede erhvervsareal herhjemme i dag er på 43.673.000 m². Ser vi på den geografiske spredning, er det især Region Hovedstaden, der har oplevet et stort fald på 3.043.000 m², hvilket svarer til et fald på hele 32,93%. Region Midtjylland har oplevet det største absolutte fald i antal kvadratmeter på hele 4.316.000 m². EDC Erhverv Poul Erik Bech har set nærmere på udviklingen

Herhjemme bliver flere og flere industriområder til boligområder og udviklingen det seneste årti er temmelig markant, og nedgangen vil med stor sandsynlighed fortsætte. Det betyder, at der er kamp om industrilokalerne blandt Danmarks knap 20.000 registrerede industrivirksomheder. Analysechef i EDC Erhverv Poul Erik Bech, Joseph Alberti, siger:

”Det seneste årti har Region Hovedstaden oplevet det største procentvise fald i erhvervsarealet for industriejendomme på hele 32,93% (-3.043.000 m²), mens selve København Kommune har oplevet det største fald for en kommune på hele 741.000 m² (51%) siden 2011. Desuden ligger Herning Kommune højt med et fald på 532.000 m² (29%), og det samme gør Silkeborg Kommune med et fald på 442.000 m² (36%) og Aarhus Kommune med et fald på 427.000 m² (26%). Region Midtjylland har det største erhvervsareal blandt regionerne med 12.655.000 m² i 2020, og har også oplevet det største fald i kvadratmeter på hele 4.316.000 det seneste årti med et fald på 25,43%.”

Industriområder må lade livet

Analysen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech viser, at det faktisk kun er en ud af de 98 kommuner, som har oplevet en stigning. Det er Kalundborg Kommune, der på et årti har haft en minimal vækst på 4.000 m² i erhvervsarealer til industriejendomme – alle andre kommuner har færre kvadratmeter til industrien i 2020 sammenlignet med 2011.

Kilde: Danmarks Statistik

”Vi ser, at mange industriområder må lade livet for boligområder, hvilket selvfølgelig er en kombination af, at kommunerne ønsker flere boliger til borgerne, men også at bygningsbestanden nogle steder er ældre, hvilket gør beslutningen om at omlægge til boliger nemmere. Det er da også typisk ejendomme fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne, som oplever et fald i bygningsbestanden. Ejendommene fra de tre årtier står for en nedgang i erhvervsareal på samlet set 9.066.000 m², svarende til 62,73% af den samlede nedgang det sidste årti. En del af nedgangen er også en konsekvens af udflytning af produktion til udlandet,” siger Joseph Alberti, EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Erhverv Poul Erik Bech har analyseret industriejendommene ved at benytte kategorierne ”Fabrikker, værksteder og lign.” og ”Anden bygning til produktion” fra Danmarks Statistik.

Hjælp til skræddersyede analyser?

Vores researchafdeling understøtter vores kunder med skræddersyede analyser og bruger generelt data som grundlag for de anbefalinger og den rådgivning, vi giver vores kunder, samt som salgsargumenter i præsentationsmateriale for en ejendom eller portefølje. Igennem et højt analyseniveau, kombineret med vores mæglerfaglige viden, sikrer vi det bedste beslutningsgrundlag for din virksomhed.

Mere information

Joseph Alberti
Researchchef, EDC Erhverv Poul Erik Bech
Tlf: +45 5858 8564
E-mail: joal@edc.dk