Industri og logistik fortsætter fremmarch

Industri- og logistik oplever fortsat en større transformation, hvor industri i de større byer konverteres til boliger for at imødekomme boliginteressen. Der er et faldende udbud ved de større byer, samtidigt med at efterspørgslen er stigende. Det understøttes af øget onlinehandel, teknologisk udvikling og general høj økonomisk vækst. Det medfører stigende efterspørgsel efter særligt logistikejendomme og ”last mile” logistikejendomme. Høj efterspørgsel er primært på nyere og moderne ejendomme med god loftshøjde, lette adgangsforhold og en placering tæt på vigtig infrastruktur som motorveje. Udbuddet er ikke fulgt med efterspørgslen. Det giver et faldende afkast og stigende priser. Det vurderes, at der er et uforløst potentiale, da der ikke er tilstrækkeligt moderne industriejendomme ift. efterspørgslen.

Flere investorer er meget interesserede i at investere i moderne industri- og logistikejendomme eller bygge nye – særligt hvis virksomheder indgår længerevarende lejekontrakter. Endelig er sale and leaseback transaktioner med lange lejekontrakter særdeles populære, da lange lejeperioder mindsker risikoen. Den høje efterspørgsel ses i transaktionsvolumen, der steg med 128% mellem 2020-2021 til det højeste niveau det seneste årti. Afkastkravene er fortsat høje sammenlignet med andre segmenter og vores nabolande. De er dog under pres for de mest attraktive logistikejendomme. Prime detail opfattes for nogle investorer som mere attraktivt. Høj efterspørgsel gør, at det er for tidligt at konkludere om inflations- og rentestigninger vil påvirke prissætningen. Det er ikke utænkeligt, at efterspørgslen vil overstige den negative påvirkning.

Andelen af ledige industri- og logistikejendomme udgør 1,4% for 2. kvartal 2022, som er samme niveau som sidste kvartal og det laveste siden statistikken begyndte i 1. kvartal 2003. Det understreger den store efterspørgsel, og de påvirkninger omdannelse af bynære industriområder har. Primær tomgang findes blandt ældre og umoderne ejendomme, som vidner om aktiviteten på markedet. Der er forventninger om stigende markedsleje og stabile afkastkrav i segmentet i de kommende år.