Stor efterspørgsel medfører laveste tomgang siden 2007

Markedet for logistik- og lagerejendomme er et attraktivt segment, hvor efterspørgslen efter moderne ejendomme er stor. Der er dog stor forskel på, hvilke ejendomme der efterspørges, hvilket også afspejler sig i afkastkravet mellem de primærbeliggende ejendomme og andre er forholdsvis stort. Den massive stigning i e-handel i de seneste år har medført, at logistik- og lagerejendomme er kommet i meget høj kurs. De mange nedlukninger har også besværliggjort transport af varer, hvilket betyder, at virksomhederne har øget deres investeringer i forsyningskæderne.

Der er mangel på de lagerejendomme beliggende på de rigtige lokationer, hvilket kan på sigt føre til øget byggeri og spekulation på markedet. Byggebranchen er dog ligesom mange andre brancher udfordret af mangel på arbejdskraft og højere priser på råvarer, hvilket kan lægge en dæmper på nybyggeriet.

Tomgangen for segmentet er faldet med 0,1 procentpoint ift. sidste kvartal og lander på 1,9%. Specielt Region Hovedstaden har oplevet et stort fald og niveauet er det laveste siden målingen begyndte i 2003. Også i Østjylland er der set store fald, og faldet i ledige lokaler siden sidste kvartal i Region Midtjylland udgør ca. 65% af det samlede fald for hele landet.