Uforløst potentiale

Segmentet for industri- og logistikejendomme er i en opadgående trend, drevet af øget onlinehandel og teknologisk udvikling.

Fra 2012 og frem til 2019 er den danske onlinehandel vokset fra lige godt 50 mia. kr. til lige knapt 150 mia. kr., og væksten fortsætter. Trenden er forstærket af COVID-19 påvirkning på markedet, hvor særligt internethandlen med fysiske varer er steget markant. Den høje efterspørgsel efter industri- og logistikejendomme er primært fokuseret på nyere og moderne ejendomme, med god loftshøjde, lette adgangsforhold og en placering tæt på essentiel infrastruktur såsom motorveje. Det er derfor vigtigt, at der fortsat opføres nye og moderne industri- og logistikejendomme, da mange virksomheder med et akut behov, efterspørger disse. Derfor vurderes det fortsat, at der er et uforløst potentiale, da der ikke er opført tilstrækkeligt moderne industriejendomme til at efterkomme markedets høje efterspørgsel.

Afkastkravene er fortsat høje sammenlignet med andre segmenter grundet den øgede konjunkturrisiko, som en investor påtager sig. Der er flere investorer, som er meget interesserede i at investere i moderne industri- og logistikejendomme eller bygge nye, moderne industri- og logistikejendomme, hvis en virksomhed vil indgå en længerevarende lejekontrakt. Det kan være med til at sænke risikoen for investor betydeligt. Endelig er sale and leaseback transaktioner med lange lejekontrakter særdeles populære, da den lange lejeperiode er med til at mindske risikoen for investorerne.

Andelen af ledige industri- og logistikejendomme er stabil på 1,9% svarende til 1.973.800 m², hvor den primære tomgang findes blandt ældre og umoderne ejendomme, hvilket vidner om konstant aktivitet på markedet. Der er ligeledes forventninger om stigende markedsleje og faldende afkastkrav i flere områder.