Når næste generation tager over

Generationsskifte i virksomheden bør planlægges flere år i forvejen, og det er vigtigt at få ejendommen med i planerne, siger to eksperter.

”Man bør af mange grunde gå i gang med overvejelser om generationsskifte og salg af virksomheden tre, fire, fem år før, det forventes at blive aktuelt. Et salg kræver planlægning og god tid,” siger Mads Váczy Kragh, direktør for Væksthus Sjælland, som rådgiver iværksættere samt små og mellemstore virksomheder om blandt andet generationsskifte.

Konjunkturerne, helbred og skat er nogle af årsagerne til, at et generationsskifte kræver god planlægning.

”Man kan ikke være sikker på, at konjunkturforholdene – og dermed prisen på en virksomhed – er de samme om nogle år. Man ved heller ikke, hvor frisk man er nogle år ude i tiden; hvis ejeren er lidt oppe i årene, stiger risikoen for, at der kan ske noget med helbredet, så det er vigtigt at have forberedt en plan. Desuden er skat et væsentligt område, som man bør søge rådgivning om,” siger Mads Kragh.

Væksthusdirektøren peger også på, at et generationsskifte – eller et salg uden for familien – kan udløse stærke følelser.

”Hvis der skal ske ejerskifte i familien, så kan det være en meget kompleks situation: Hvem skal overtage, og skal de andre så købes ud? Det er vigtige diskussioner, som samtidig er meget følelsesmæssige, og det kan kræve tid for de involverede.”

Mursten med i planer

Ejendommen, som virksomheden drives i, har også stor betydning for planlægningen. Dette gælder uanset om ejendommen skal sælges samtidig med selve virksomheden eller beholdes – eller måske skal sælges før et virksomhedssalg.

”En udbredt model i Danmark er, at driften ligger i ét selskab, og ejendommen i ét andet, selv om ejeren er den samme. Måske er bygningen ejet personligt af indehaveren. Men murstenene er ikke nødvendigvis interessante for den, der skal overtage virksomheden,” påpeger Mads Kragh.

Det er derfor vigtigt, at kende den reelle værdi af ejendommen – uanset hvordan et salg skal ske.

”En vurdering fra en mægler giver et nutidigt og rettidigt billede af ejendommens stand og værdi og indregner de faktiske eller forventede lejeindtægter. Og hvis ejendommen bliver handlet inden for familien, som led i et generationsskifte, kan en ekstern vurdering sikre, at skattemyndighederne godkender prisen,” siger Jacob Lunding.

Jacob Lunding har – ligesom flere andre mæglere i EDC Erhverv Poul Erik Bech – gennemført den internationale RICS-uddannelse i ejendomsvurderinger. RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors – er et verdensomspændende, uafhængigt organ, der opstiller professionelle standarder. Blandt kravene for mæglerne er ti års ejendomserfaring og et indgående kendskab til en række vurderingsprincipper, bl.a. aftalegrundlaget med kunden, vurderingens formål og genstand samt den information, vurderingen er baseret på.

”Det er alfa omega for os altid at kunne efterleve de højeste internationale standarder inden for professionel forretningsadfærd og etik, således at vores kunder får den bedst mulige service og rådgivning”, slutter Jacob Lunding.