PostNord får investor til at bygge ny kæmpeterminal

Beliggenhed og fremtidssikring er nøgleordene for PostNords nye postterminal i Køge.

Jesper Friisberg, koncernejendomschef i PostNord.

Det hører efterhånden til sjældenhederne at få et godt gammeldags brev ind gennem brevsprækken. Til gengæld står der ofte et bud uden for vores dør med pakker fra indkøb over nettet.

Webhandlen forventes at vækste voldsomt, og de nye tider har fået PostNord til at omstille virksomheden til fortrinsvis at håndtere pakkepost. En hård konkurrence inden for pakkefragt kræver optimale forhold, hvilket fik PostNord til at tage to store beslutninger.

”Vi ville for det første bygge en ny terminal med nøjagtigt de forhold, som kunne fremtidssikre vores virksomhed. Samtidigt tog vi beslutningen om at gå fra at eje til at leje,” forklarer Jesper Friisberg, koncernejendomschef i PostNord.

 

Fordele i at leje

PostNords beslutning om at blive lejer i den fremtidige terminal handlede om muligheden for fleksibilitet og om at koncentrere sig om sit kerneområde; udbringning af post.

”Vi havde et ønske om ikke at binde så meget kapital i fast ejendom. Teknologien og forretningsadfærden på fragtområdet ændrer sig med høj fart i disse år. Vores beslutning er truffet ud fra en generel opfattelse om, at det er rart at være fleksibel og ikke have sin kapital så bundet som tidligere,” siger Jesper Friisberg.

 

Den rigtige ejendom med den rigtige beliggenhed

Planlægningen af postvæsenets nye terminal gav dog udfordringer til en start. For det første skulle der findes et sted med plads til 56.000 kvm bygninger med lagerhotel, terminal, sortering og fragthal. Dernæst skulle grunden ligge i umiddelbar nærhed af København, motorvejene syd- og vestover og Ring 3. Grunden fandt PostNord selv.

”Løsningen i Køge er meget attraktiv. Vi vidste, det var en kompliceret sag både at finde en velegnet grund af denne størrelse og en investor, som ville spille med på de krav, vi havde. Vi vidste, at vi have behov for at finde en investor af en vis kaliber til at stå for finansieringen og byggeriet. Som modydelse kunne vi tilbyde en kontrakt med lang løbetid,” siger Jesper Friisberg.

Dernæst gjaldt det om at finde en investor, der var villig til at gå ind i projektet. EDC Erhverv Poul Erik Bech formidlede kontakt til investeringsbanken Pareto Securities, som i disse dage investerer massivt i danske industriejendomme. Entreprenøren blev også fundet i EDC’s netværk, og valget faldt på DS Flexhal.

 

En kompleks proces

Det krævede løbende mægling at sikre, at både PostNord, Pareto og DS Flexhal stillede sig tilfredse med aftalen. Forhandlingerne strakte sig over et halvt år.

”Udfordringen var, at der var tre parter i denne case, og at der blev stillet store krav parterne imellem,” forklarer investeringschef Steen Storgaard Møller, EDC Erhverv Poul Erik Bech.

”I sidste ende afhang det hele af lejekontrakten. Projektet kunne kun lykkes, hvis vi fremskaffede en lejeøkonomi, som PostNord kunne acceptere. Det lykkedes heldigvis,” siger Steen Storgaard Møller og fortsætter:

”Løsningen var, at PostNord sammen med entreprenøren fandt besparelser på byggeriet, som vi så i samarbejde med investor beregnede huslejenedgangen af,” fortæller Steen Storgaard Møller.

Efterfølgende skulle der holdes styr på to sideløbende aftaler, nemlig totalentrepriseaftalen mellem investor og entreprenør og lejekontrakten mellem investor og PostNord. Aftalerne blev løbende konsekvensrettet og underskrevet simultant. Til slut var alle parter glade for aftalerne.

”Casen er interessant. Den illustrerer de muligheder, der er for virksomheder, der gerne vil fremtidssikre deres virksomhed, og er villig til at leje bygningerne af en investor. Hvis man laver samme set-up som PostNord kan man være med til at definere bygningens funktionalitet og tilmed få en investor til at stå for finansieringen,” siger Steen Storgaard Møller.