København: Priser fastholder højt niveau

Hovedstadens boligejendomme nyder fortsat meget stor interesse fra investorer, men nogle af de mindre investorer er, ifølge EDC Erhverv, begyndt at trække sig ud af markedet. Tyske og svenske investorer har været med til at skubbe priserne i vejret, men der venter næppe prisfald om hjørnet.

EDC Erhvervs Forventningsundersøgelse for 2019, med svar fra over 1.400 investorer og virksomheder, viser, at investorer i hovedstaden har allermest appetit på boligudlejningsejendomme. Af de adspurgte investorer, som har bopæl i hovedstaden, vil 84 procent gerne købe boligudlejningsejendomme, og seks ud af ti planlægger at skrue op for investeringer i ejendomme, med forventning om højere priser. Det er dog EDC Erhvervs vurdering, at der ikke komme større prisstigninger på markedet for boligudlejningsejendomme, men at niveauet vil holde status quo.

”Særligt de ældre boligejendomme i København har oplevet markante prisstigninger, og afkastprocenterne er kommet langt ned. Markedet har været præget af udenlandsk kapital, især fra Sverige, Tyskland og USA. Udlændinge ser Danmark som en sikker havn for ejendomsinvesteringer,” siger Poul Randrup, ejendomsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech København.

Han vurderer derfor, at boligejendomme ikke vil stige markant i værdi, men at priserne godt kan holde det høje niveau.

”Nogle af de mindre og mellemstore private investorer har trukket sig ud af markedet i København, og vi tror da heller ikke på fortsat stigende priser; der er ikke plads til, at afkastet kan komme længere ned. Men der er stadig kapitalstærke købere til ejendomme i København og Frederiksberg. Derfor tror vi at prisniveauet holder status quo,” siger Poul Randrup.

Prisniveauet vil være understøttet af, at det stigende indbyggertal i hovedstaden giver flere lejere, og at udlændinge stadig har smag for danske boligejendomme.

København mister førsteplads 

Blandt de adspurgte investorer forventer 21 procent at købe mursten i hovedstaden, som dermed – for første gang i EDC Erhvervs Forventningsundersøgelsers tid – må nøjes med en andenplads. 27 procent har nemlig kig på Københavns omegn, som dermed er blevet investorernes favorit.

Blandt de adspurgte investorer, med adresse i hovedstaden, vil samtlige fortsat investere i København og Frederiksberg, mens godt hver anden desuden har kig på omegnen og knap hver fjerde på Nordsjælland. 15 procent vil investere i Aarhus og 14 procent i Aalborg. Dermed har de københavnske investorer også smag for resten af Danmark.

Når investorer er på udkig i København, oplever de mere centrale kvarterer fortsat den største søgning, fortæller Poul Randrup:

”Der har historisk været stor interesse for Østerbro og Indre by. Vesterbro og Nørrebro har også tiltrukket investorer. Et kvarter som Nordvest er blevet mere in og fx har fået mange cafeer.  Metrocityringen er i høj grad indkalkuleret i priserne, men når den åbner til sommer, kan boliger tæt på de nye stationer blive mere interessante, og nogle områder kan komme til at stige i pris.”

Godt tidspunkt at sælge 

Med de høje priser kan det ifølge Poul Randrup være oplagt for nogle investorer at sælge, selv om det kan være svært at finde alternative investeringer med fornuftige afkast.

Blandt de nylige sælgere er advokat Bjarne Johnsen, som siden 1986 har administreret en række ejendomme i Indre by og brokvarterne samt på Frederiksberg. Han solgte i sommers en boligejendom på Baggesensgade på Nørrebro.

”Den blev i sin tid købt af en fabrikant fra Vejle og har de senere år været ejet af to søstre, som er efterkommere af fabrikanten De har begge nået pensionsalderen, og der er ingen arvinger med interesse for at overtage ejendomme, og derfor drøftede vi allerede et salg for fem år siden,” fortæller Bjarne Johnsen.

Dengang blev et salg dog udskudt, og det blev i stedet gennemført denne sommer – med en yderst favorabel salgspris ifølge advokaten:

”Da vi første gang drøftede salget, blev lignende ejendomme handlet ud fra afkast på 3-3½ procent. Nu blev afkastet omkring 2 procent, og det har udløst en markant højere pris, end vi kunne have fået for fem år siden. Så det har bestemt ikke været noget dårligt tidspunkt at sælge på.”

Overvejer du at købe - eller sælge - en boligejendom i København? Kontakt din lokale erhvervsmægler her og få en vurdering af dine muligheder.