Boligudlejningsejendomme er stadig hot

Der er fortsat stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme. Erhvervsmægler Michael Thodsen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech København, giver her hans vurdering af markedet for boligudlejningsejendomme.

I en tid med forsat højkonjunktur og kæmpe efterspørgsel efter boligudlejningsejendomme, har flere og flere investorer fået øjnene op for ejendomsinvesteringer med lidt højere risiko, herunder f.eks. ejendomme med en mere provinsiel beliggenhed, større andel af erhverv eller med stort udviklingspotentiale i form af f.eks. byggeretter, moderniserings- og konverteringsmuligheder.

Det store behov, der er for at finde egnede investeringer i et samfund, hvor milliarder placeres til nulrente, har vist sig at have en stor betydning for markedet for boligudlejningsejendomme. Flere års lave renter og stor efterspørgsel presser afkastkravene ned, ikke kun i de store byer, men generelt over hele landet. I København er afkastkravet nu helt nede i niveauet 3,75% på nyere boligudlejningsejendomme og omkring 4% for fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme.

Boligudlejningsejendomme er noget af det hotteste i øjeblikket. Det er klart den ejendomstype der handles hurtigst på markedet, og der går typisk ikke lang tid før en ejendom er udbudt offentligt, til vi har én eller flere købere. Nogle ejendomme når ikke gang i udbud, før vi har fundet en køber til ejendommen i enten eget netværk eller blandt kendte aktører på ejendomsmarkedet.

Nogle få steder i landet er markedslejen stadig stigende, men flere steder, som eksempelvis i København, oplever vi, at markedslejen har været nogenlunde uændret det sidste års tid. Dette må alt andet lige kunne tilskrives de sidste mange års kæmpe stigninger i markedslejen og at man nu har fundet et niveau der passer til markedet. Vi oplever ligeledes at det lejedes værdi er steget væsentligt de seneste par år.

Vi oplever især at ældre boligudlejningsejendomme med stort moderniseringspotentiale er populære og dette gælder for store dele af landet. Der er også stor interesse for nyere boligudlejningsejendomme især hvis de ligger i de større byer og stationsnært. Afkastniveauet er naturligvis lavere på de nyere ejendomme, som ikke indeholder samme risikofaktorer.