Seniorboliger – en god investering?

Antallet af ældre stiger kraftigt – det samme gør efterspørgslen på seniorboliger, og interessen for seniorbofællesskaber er enorm, siger forsker med speciale i ældreboliger.

Ligesom de fleste andre vestlige lande får Danmark mange flere ældre, og det gøder jorden for boligprojekter målrettet seniorer. For et par år siden rundede vi 1 million danskere over 65 år, og det vil vokse til halvanden million omkring 2040. Til den tid vil hver fjerde dansker ifølge Danmarks Statistik være over 65 år.

”I EDC Erhverv holder vi øje med, hvor morgendagens marked er for investorer inden for ejendomme og byggeri. De seneste 5-10 år har vi fx set omfattende byggeri af ungdomsboliger, og nu kan vi tydeligt registrere en både stor og stigende efterspørgsel på seniorboliger. Udbuddet kan slet ikke følge med efterspørgslen – ubalancen vil endda vokse de kommende år, og det giver gode muligheder for investorer,” fremhæver Bjørn Gervø, projektchef i EDC Projekt Poul Erik Bech.

Mulighed for høje afkast

Særligt seniorbofællesskaber, som er indrettet med fælles faciliteter, nyder stor interesse, fordi mange ældre gerne vil være aktive og tage del i fællesskaber omkring deres bolig.

”I øjeblikket er der kun registreret 7.000-8.000 boliger i seniorbofællesskaber, mens flere end 80.000 var interesserede i denne boligtype i 2017, og flere af de seniorbofællesskaber, der bliver opført, oplever derfor lange køer. Efterspørgslen skønnes ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) at vokse yderligere, fordi Danmark får markant flere ældre, og derfor ser vi gode muligheder for høje afkast fra seniorbofællesskaber. Med den meget store interesse vil der være kortere liggetid end ved andre boliger, og beboerne har ofte økonomisk overskud, så de kan betale regningerne og typisk bliver boende længe. Dét sikrer udlejer en lavere udskiftning af lejere,” siger Bjørn Gervø.

Hul i markedet

Ligesom EDC Erhverv ser Max Pedersen, antropolog og forsker i ældreboliger ved Kunstakademiets Arkitektskole i København, et stort potentiale i seniorbofællesskaber.

”Der er et hul i markedet mellem parcelhuset og plejehjemmet, og seniorbofællesskaber er det bedste bud på at fylde hullet. Der er en voldsom interesse for seniorbofællesskaber, som ikke er kollektiver, men nærmere bare godt naboskab. Her spiller den sociale dimension en stor rolle, og beboerne vil gerne hjælpe og holde øje med hinanden. Der er stærkere fællesskab med naboerne end i andre boligformer, og jo ældre, man bliver, desto vigtigere bliver fællesskabet, fx når man holder op med at køre bil,” fortæller Max Pedersen.

Han påpeger, at seniorbofællesskaber generelt styrker livskvaliteten, fx ved at øge trygheden for ældre og ved at bidrage til at bekæmpe ensomhed, der rammer en del ældre – ikke mindst enlige. Et af udslagene er, ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), at beboere i seniorbofællesskaber har et markant mindre behov for offentlig hjælp og pleje end jævnaldrende ældre i andre boliger.

Fire typer seniorboliger

Der er overordnet fire typer seniorboliger:

Seniorvenlige boliger er indrettet, så de er ældreegnede, eksempelvis med brede døre og uden dørtrin af hensyn til bevægelseshæmmede.

Seniorbofællesskaber er typisk lejeboliger rettet mod det modne, og ofte økonomisk stærke, segment på boligmarkedet. Seniorbofællesskaber er indrettede som en samling boliger med fælles udearealer og lokaler, der fx kan danne ramme om fælles spisning en-to gange om måneden. Der kan også være gæstehus til besøgende, kortklub eller andre fælles faciliteter, tilpasset de lokale forhold og ønsker i beboergruppen.

Fuldt servicerede seniorboliger er indrettet med en fuldservice-palet med fx plejehjælp, restaurant og andre serviceydelser. Denne type boliger er udbredte i lande som Storbritannien, og herhjemme vurderer PFA og andre pensionskasser i øjeblikket konceptet.

Friplejeboliger giver private aktører adgang til at etablere og drive plejeboliger i konkurrence med kommunale plejeboligtilbud (plejehjem). Friplejeboliger er omfattet af komplekse regler om blandt andet certificering, og boligerne kan etableres med eller uden offentlig støtte. Modellen er udbredt i flere nabolande, men er endnu kun i sin vorden herhjemme.

________________________

Hvad skal man tage højde for, når man bygger seniorboliger? Developeren Propreco fortæller om deres strategi her