Professionel rådgivning om virksomhedens ejendomme

Driften af en virksomhed handler om meget andet end de lokaler eller bygninger, man har til rådighed. Men der kan være store omkostningsbesparelser at hente ved at optimere ejendommens drift. Kapital, som i stedet kan bruges til at udvikle forretningen.

Det sker ofte, at vi i EDC Erhverv identificerer muligheder for omkostningsbesparelser hos vores kunder. Med vores mangeårige erfaring inden for Property Management har vi først og fremmest fokus på maksimering af dit afkast – og vi rådgiver gerne om både enkeltstående ejendomme og porteføljer.

Optimer ejendommens drift

Med os som rådgivere får du en gennemgang af din ejendom både fysisk og kontraktuelt. På den baggrund præsenterer vi dig for en konkret plan med anbefalinger til, hvordan ejendomsengagementet kan optimeres på både kort og langt sigt. Vi undersøger mulighederne for at:

  • finde besparelser på lokaleomkostninger – for eksempel ved salg eller fremleje af arealer, som med fordel kan frigøres
  • finde besparelser på ejendomsskatten ved at anke den offentlige vurdering
  • reducere driftsomkostningerne i lejede lokaler, hvis lejen ligger over den aktuelle markedsleje
  • reducere omkostninger ved at optimere finansieringen
  • øge likviditeten via Sale & Lease Back
  • spare på forsikringsomkostningerne – ved at gennemgå dækninger og priser
  • finde alternative udviklings- og anvendelsesmuligheder for ejendommen i forhold til lokalplaner mv.
  • sikre ejendommens værdi og energiforbrug på basis af tilstandsrapport, energiplan og vedligeholdelsesplan

Vores erhvervsmæglere er højt specialiserede inden for erhvervsejendomme – vi har tæt kontakt til ejendomsmarkedet og følger konstant udviklingen på erhvervsområdet.

Kontakt os, og hør mere om fordelene ved at bruge EDC Erhverv som samarbejdspartner.