Udlejning af erhvervsejendomme og lokaler

Når vi varetager en udlejning, er vi din partner og har fokus på de parametre, som har forretningsmæssig betydning for dig – nemlig hurtig og effektiv udlejning.

Sådan finder vi de rigtige lejere

Via vores erhvervscentre sikrer vi en systematisk indsamling og registrering af lejere over hele landet. Vi har en detaljeret og opdateret lejerdatabase med potentielle lejeres ønsker og behov, og vi samkører dagligt databasen med aktuelt udbudte lejemål. Vi sørger også for en effektiv markedsføringsplan og målrettet medieeksponering både online og i de trykte medier - og for et udlejningsprospekt af høj kvalitet.

Sådan repræsenterer vi dine interesser

 • Vi sætter den højest mulige leje i forhold til markedssituationen
 • Vi fokuserer på hurtig udlejning for at minimere tomgangsleje
 • Vi retter indsatsen mod økonomisk stabile lejere med en profil, der matcher de øvrige lejere
 • Vi sørger for de rigtige kontraktuelle betingelser i lejekontrakterne - uopsigelighedsperioder, lejereguleringer, istandsættelsesforpligtelser, afståelse og fremleje mm.

Sådan definerer vi den rigtige leje

Vi gennemgår ejendommen grundigt og analyserer lejemålets potentiale i forhold til

 • anvendelse
 • beliggenhed
 • kundestrøm
 • afstand til transport
 • overordnet vejnet

Vi fastlægger lejen på basis af vores store markedskendskab. På den måde får du den optimale lejeindtægt uden at havne i tomgang.

Adgang til alle oplysninger

Med EDC Erhverv på sidelinjen har du

 • adgang til mæglere, der kender din ejendom og er specialister i udlejning
 • hurtig reaktion fra os, når der er interesserede lejere og underskriften skal i hus
 • online-adgang til alle oplysninger om ejendommens status og aktiviteter

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for din udlejning.