Vurdering og værdisansættelse af erhvervsejendomme

En uvildig vurdering fra en professionel erhvervsmægler er en sikkerhed for, at din ejendom er værdiansat korrekt i alle forhold.

En præcis vurdering er med til at skabe et seriøst billede af ejendommens samlede økonomi - og i en tid med et svingende ejendomsmarked, er regelmæssige vurderinger nødvendige for den ejendomsejer, direktion eller bestyrelse, der ønsker et aktuelt og præcist kendskab til værdien af deres ejendomsportefølje.

Hvornår er en vurdering relevant?

Vi anbefaler, at du altid får en seriøs og fagligt kvalificeret vurdering:

  • i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom
  • til årsregnskabet
  • ved belåning af ejendommen
  • hvis ejendommen skal eksproprieres
  • ved ændret anvendelse
  • ved generationsskifte, fusioner og familieoverdragelser
  • til at kontrollere den offentlige ejendomsværdi for eventuelt at kunne opnå nedsat ejendomsskat og dækningsafgifter
  • ved internationale vurderinger
  • ved kommerciel due diligence

Vores vurderingsrapporter er med til at sikre revisorer, advokater, banker og virksomheder indblik i de forhold, der ligger til grund for ejendommens værdi.

Vi følger kontinuerligt med i udviklingen på markedet og foretager mange vurderinger – så vores erfaringsgrundlag er stort.

Udgangspunktet for en vurdering fra EDC Erhverv er, at den skal være aktuel og troværdig, så du altid får viden om den reelle værdi af din ejendom. Værdien af en ejendom er i særlig grad afhængig af beliggenhed, ejendomstype og lejersammensætning – og sidst, men ikke mindst, ejendommens potentiale på kort og langt sigt.

Kontakt os, og lad os foretage en professionel vurdering af din ejendom.