Valuarvurderinger af andelsboligforeninger

Priserne på ejendomsmarkedet er i heftig vækst i de større danske byer, hvilket øger potentialet for hæve andelskronen i rigtig mange andelsforeninger.

Offentlig vurdering vs. valuarvurdering

Der er flere argumenter for at vælge en valuarvurdering, men et af de væsentligste er, at en valuarvurdering ser på flere faktorer end den offentlige vurdering og dermed giver et mere aktuelt og retvisende billede af andelshavernes reelle formue.

I andelsforeninger, der benytter den offentlige vurdering, vil ejendomsværdien være uændret frem til næste offentlige vurdering, der tidligst bliver 2021. Det betyder, at andelskronen typisk vil være fastfrosset de kommende år og ikke afspejler udviklingen på det øvrige ejendomsmarked, der for tiden er yderst gunstigt. 

Hvad er en valuarvurdering?

En valuarvurdering giver et aktuelt billede af andelshavernes reelle formue, således andelskronen kan fastsættes til egentlig markedsværdi.

Markedsværdien, som fastsættes af en valuar, er således det reelle udtryk for ejendommens værdi. De offentlige ejendomsvurderinger er fastsat på grundlag af indberettede handelstal, som herefter behandles matematisk uden besigtigelse af ejendommen.

Valuarvurderingen er baseret på en gennemgang af ejendommens udgifter og indtægter samt en grundig besigtigelse af ejendommen både ud- og indvendig.

Valuaren er en ejendomsmægler, som er specielt uddannet til at foretage vurderinger af fast ejendom, og herunder også af andelsboligejendomme.

Kontakt os for at få en uforpligtende snak om potentialet af jeres andelsforening. Vi kan ud fra relativt få oplysninger om foreningen give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.