Vurdering og værdiansættelse af erhvervsejendomme

En præcis vurdering er med til at skabe et seriøst billede af ejendommens samlede økonomi. Regelmæssige vurderinger nødvendige for den ejendomsejer, direktion eller bestyrelse, der ønsker et aktuelt og præcist kendskab til værdien af deres ejendomsportefølje.

 

Vores vurderingsrapporter er med til at sikre revisorer, advokater, banker og virksomheder indblik i de forhold, der ligger til grund for ejendommens værdi.

 

Udgangspunktet for en vurdering fra EDC Erhverv er, at den skal være aktuel og troværdig, så du altid får viden om den reelle værdi af din ejendom. Værdien af en ejendom er i særlig grad afhængig af beliggenhed, ejendomstype og lejersammensætning – og sidst, men ikke mindst, ejendommens potentiale på kort og langt sigt.

 

Kontakt os, og lad os foretage en professionel vurdering af din ejendom.

    

Hvornår er en vurdering relevant?

Vi anbefaler, at du altid får en seriøs og fagligt kvalificeret vurdering:

 

  • i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom
  • til årsregnskabet
  • ved belåning af ejendommen
  • hvis ejendommen skal eksproprieres
  • ved ændret anvendelse
  • ved generationsskifte, fusioner og familieoverdragelser
  • til at kontrollere den offentlige ejendomsværdi for eventuelt at kunne opnå nedsat ejendomsskat og dækningsafgifter
  • ved internationale vurderinger
  • ved kommerciel due diligence