EDC-gruppen består af EDC-gruppen a/s samt ejendomsmæglerfirmaer tilknyttet EDC-kæden. Det er EDC-gruppen samt koncernforbundene selskaber (LaCour & Lykke A/S, Promana A/S og LEA Ejendomspartner A/S), der må dele dine oplysninger med hinanden og som hver især og/eller i fællesskab må anvende dine oplysninger til at markedsføre sig over for dig. EDC-gruppen m.fl. videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre du har givet en forudgående specifik tilladelse hertil. Yderligere information om, hvordan EDC-gruppen m.fl. behandler dine personoplysninger kan ses her. Hvis du ønsker information om de data, EDC-gruppen m.fl. har om dig og mulighed for at opdatere dine data, kan du henvende dig via e-mail til edc@edc.dk.