Forbehold og vilkår for beregnere

Alle beregninger er baserede på den officielle gennemsnitskurs fra NASDAQ OMX Nordic, København. Obligationskurser ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

Beregningerne bygger på simplificerede forudsætninger, og resultatet er derfor alene vejledende og uden forpligtelse og ansvar for Totalkredit, der har leveret beregneren til EDC. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde et lån med de nævnte forudsætninger, og tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger og beregninger.

Beregningerne kan ikke opfattes som lånetilbud. Kontakt EDC’s samarbejdspartnere her fra siden, hvis du ønsker et konkret lånetilbud eller rådgivning om finansiering.

Du kan læse om de forskellige låntyper og få information om bidragssatser på www.totalkredit.dk.

Omkostninger mv.
Den oplyste bidragssats er vejledende. Ved endelig låneudmåling bliver satsen beregnet med udgangspunkt i lånets faktiske sikkerhedsmæssige placering i ejendommen.

Omkostninger ved optagelse er medfinansieret i beregningerne og der er medtaget omkostninger til variabel og fast tinglysningsafgift.

Alle de medtagne omkostninger er anslåede og vil derfor kunne afvige fra et konkret låntilbud.

Beskatning
Der er anvendt gældende skattesats for indeværende år for en gennemsnitskommune. Skattesatsen er inkl. skat til stat, kommune og kirke samt sundhedsbidrag. Hvor der ikke er oplyst bopælskommune, er der anvendt en gennemsnitlig sats.

Ved indfrielse af kontantlån før lånets udløb er der som udgangspunkt skattepligt af en eventuel opnået kursgevinst ved indfrielsen. Der gælder særlige undtagelser for denne regel ved indfrielse i forbindelse med ejerskifte. Skat af eventuel kursgevinst ved indfrielse af kontantlån er ikke taget med i beregningerne.

Den endelige vurdering af, hvor meget du kan købe for afhænger bl.a. af, hvor mange personer der er i husstanden, budgetforhold, og sammensætningen af din økonomi.

Du kan kontakte EDC’s samarbejdspartnere eller selv kontakte dit eget pengeinstitut, for individuel rådgivning om boligkøb.

.