Boligmarkedet 2018: Muntert uden for ho­ved­stads­om­rå­det

  Boligmarkedet i 2018 endte med et salg et par procent lavere end sidste år, der dog var det bedste år siden all-time-high-året 2005. Boligsalget er dermed fortsat særdeles godt, og der er generelt tale om et sundt marked med god balance mellem udbud og efterspørgsel.

  Dykker man ned i tallene, viser det sig dog, at markedet især bremser i ho­ved­stads­om­rå­det, ligesom også Syd- og Nordjylland må notere en lille tilbagegang i år. I resten af landet er der til gengæld solgt flere boliger i 2018.

  Ser man på ejen­doms­ty­per­ne, er det især ejer­lej­lig­heds­sal­get, der går tilbage i 2018. Villasalget går samlet set marginalt frem (0,4 pct.), mens som­mer­hus­sal­get deles på tværs af Storebælt med fremgang på Sjælland og tilbagegang på Fyn og i Jylland. Bedst er det i 2018 gået for grundsalget, der går 12 pct. frem. Grundsalget udgør dog kun ca. 5 pct. af det samlede ejendomssalg og vejer derfor ikke så tungt i opgørelsen af totalsalget.

  "Konklusionen på 2018 må være noget i retning af, at de seneste års markante optur er vendt i ho­ved­stads­om­rå­det, mens det stadig går muntert for sig i resten af landet. Boligmarkedet bevæger sig i bølger, og enhver vending kommer altid først og kraftigst til det københavnske ejer­lej­lig­heds­mar­ked. Det vi ser i boligsalget for 2018, er netop en sådan vending."

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  Der er dog ikke grund til at frygte en ny krise på boligmarkedet, sådan som vi så det i forbindelse med finanskrisen:

  "Det er vigtigt at sige, at meget tyder på, at vi nu står foran en vending, hvor salget stagnerer eller måske endda falder i nogle områder. Men samtidig er det også vigtigt at understrege, at de faktorer, der var medvirkende til den store krise på markedet i årene 2008-2014, slet ikke er til stede i dag," mener Jan Nordmann.

  "Stramninger i fi­nan­si­e­rings­reg­ler­ne betyder, at der ikke er givet så mange risikable lån de senere år, hvilket betyder, at markedet er mere robust og ikke ramler sammen på samme måde som ved finanskrisen. Så længe renten er rekordlav, ledighed er stort set ikke-eksisterende, og der er god optimisme i samfundet, er der også solid bund under boligmarkedet."

  For 2019 forventer EDC fortsat en opbremsning i salget i de dyreste områder: 
  "Boligpriserne i de absolut dyreste områder har nået et niveau, hvor ikke så mange kan være med. Det fører i første omgang til lavere salg, og senere vil det også betyde, at priserne justerer sig i nedadgående retning," siger Jan Nordmann.

  "Der er dog ikke lagt i kakkelovnen til dramatiske fald, så mit bedste bud på salget for 2019 er en samlet nedgang på 3 pct. i forhold til 2018. Dermed tegner 2019 til at blive et fornuftens år, hvor salget er på et godt og balanceret niveau, og hvor vi ikke forventer yderligere prisstigninger i de dyreste områder, men hvor der fortsat kan være noget at hente udenfor de største byer."

  Boligsalget i 2018 i forhold til 2017. 

  Tallene er opgjort pr. 26. december for begge års vedkommende for at sikre fuld sam­men­lig­ne­lig­hed: