Forældrekøb: Nu skal tungen holdes lige i munden

Er man en af de heldige unge, der bor i en bolig købt af forældrene, og er det planen, at den unge skal købe boligen af forældrene, når økonomien er til det, skal man gøre sig nogle overvejelser nu – nu som i NU! Efter reglerne kan den unge nemlig købe boligen til en pris svarende til den offentlige vurdering minus 15 pct. uden at det får skattemæssige konsekvenser for barnet dog under forudsætning af, at man ikke i øvrigt har kendskab til boligens handelsværdi. Har man fået kendskab til en højere værdi, f.eks. fordi man fået foretaget en vurdering af ejendomsmægler, bank eller re­al­kre­di­tin­sti­tut, er det denne vær­di­an­sæt­tel­se, der skal ligge til grund for prisen.

Da vur­de­rings­sy­ste­met har været pauseret siden 2011, er mange boliger vurderet for lavt i forhold til deres reelle markedsværdi. Det gælder ikke mindst ejer­lej­lig­he­der i hovedstaden. Der er med andre ord mulighed for barnet at købe boligen til en særdeles favorabel pris – men det forudsætter naturligvis at sælger – forældrene – er med på den, eftersom det jo er forældrene, der giver afkald på gevinsten ved de stigende ejen­doms­vær­di­er.

Når de nye vurderinger sendes ud i løbet af sommeren, forventes det, at disse er mere retvisende i forhold til boligens reelle værdi, og barnet vil derfor i mange tilfælde skulle betale en væsentligt højere pris. Sker handlen efter den nye vurdering er kendt, kan dette dog ske med et fradrag på 20 pct., men det større fradrag vil sjældent opveje stigningen i vur­de­rings­sum­men.

Der er derfor god grund til at sætte sig sammen omkring spisebordet og overveje, om det er nu, og inden den nye vurdering er modtaget, at der skal handles.

Kontakt din EDC-mægler, som kan hjælpe med papirarbejdet.

Andet at forhandle om end prisen

Markedet har forandret sig fra at være sælgers marked til nu købers, og det er fortsat muligt for en boligkøber at gøre en god handel. Ikke mindst, hvis man vover at tænke alternativt.

Læs artikel

Tjek servitutterne på din ejendom

Der skrives og tales i øjeblikket meget om de nye ejen­doms­vur­de­rin­ger, som udsendes til boligejerne i år. Den offentlige ejen­doms­vur­de­ring udgør det grundlag som boligejerens ejendomsskat beregnes af, og der er derfor naturlig interesse for at sikre en til­nær­mel­ses­vis korrekt vurdering.

Læs artikel

Som­mer­hus­mar­ke­det lever sit eget liv

Uanset om konjunkturerne går op eller ned, lever som­mer­hus­sal­get lidt sit eget liv. Der er flere gode forklaringer på dette; en af dem er, at netop fordi sommerhuset er en bolig nummer to, er man ikke på samme måde indstillet på at sælge, som man er, når helårsboligen ikke længere passer til familiens behov.

Læs artikel