En ny undersøgelse fra EDC viser, at tre ud af ti boligsøgende kunne være interesseret i at bo i et bofællesskab, hvor alle har deres egen bolig, og der er adgang til fælles faciliteter. Der er dog langt fra nok af denne type boliger på markedet, og flertallet ender, trods drømmen om bofællesskabet, med at købe en traditionel, separat ejerbolig. EDC opfordrer derfor kommuner og pro­jek­tud­by­de­re til at tænke mere på at udvikle boligformer med større fællesskab med naboerne.

Drømmen om bofællesskab trives især blandt ældre boligkøbere og er generelt stigende med alderen. Blandt boligkøbere over 60 år ønsker 36 pct. et bofællesskab. Det er endvidere især boligsøgende i Region Hovedstaden, der har antennerne rettet ind mod en fremtidig bolig i fællesskab med andre, mens interessen er mindst blandt nordjyderne.

Interessen for deciderede kollektiver, hvor ejendommen ejes i fællesskab med andre, er dog meget lille i hele landet, idet kun 2 pct. angiver at have interesse for dette.