Forklaring på prisspænd

Om prisspænd
Lad os være ærlige. Det er ikke nogen enkel opgave at anslå værdien af en bolig uden en fysisk besigtigelse af en professionel ejendomsmægler. Der findes en lang række automatiske beregningsmetoder, som forsøger at forudsige værdien af en bolig, og nogle gange rammer den ene metode rigtigt, og andre gange er det en anden, som rammer bedst.

Vi har valgt at vise dig alle de metoder, som anvendes til at estimere værdien af en bolig og ud fra dem lave et prisspænd, som viser forskellen mellem den laveste og den højeste pris, de forskellige metoder forudser. 

Det, synes vi, er den bedste og mest respektfulde måde at præsentere unikke boliger på.

Vi opdaterer løbende
Alle beregningsmetoderne opdateres løbende for at have de bedste og mest aktuelle beregninger af boligernes værdi. Det sker i samarbejde med udviklings- og videnscenteret Geomatic.

Mange faktorer spiller ind
Der er mange faktorer, som har indflydelse på den pris, og som en professionel ejendomsmægler vil tage højde for i sin prissætning.  Lad os give nogle eksempler:

 • Planløsning i boligen
  Ændringer i antal eller størrelse af værelser og opholdsrum
 • Større renoveringer
  Udskiftning af køkken og/eller bad, tag eller lignende
 • Materialevalg
  Kvalitet af eksempelvis gulve, vinduer og døre samt tag
 • Om- og tilbygninger
  Harmonien i de udførte om- og tilbygninger, i forhold til den oprindelige bolig.
 • Boligens generelle vedligeholdelsesstand
  Fremstår boligen indflytningsklar eller kræves større eller mindre reparationer
 • Tinglyste forpligtelser
  Eksempelvis kommunal tilbagekøbsret eller restriktioner for renovering og bebyggelse

Ønsker du en mere præcis vurdering
For at få en mere præcis vurdering af din bolig anbefaler vi at få lavet et gratis Salgstjek, hvor din lokale EDC-mægler foretager en grundig vurdering af din boligs aktuelle salgsværdi og giver dig et overblik over, hvordan din økonomi ser ud, hvis du skulle vælge at sælge.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis Salgstjek