LEA søger Controller, der har lyst til at arbejde med flere og varierende regnskabsdiscipliner

LEA Ejendomspartner og datterselskabet Promana har igennem den seneste årrække gennemgået en positiv udvikling og har vist solide regnskabsmæssige resultater. Vi søger nu en controller, der har evnerne, erfaringen og lysten til at løfte sin del af de mange forskelligartede opgaver, der er en naturlig del af det daglige arbejde i vores interne økonomifunktion. Samtidig bliver det din opgave at implementere forretningsgange, processer og systemer, der understøtter forretningen og medvirker til at smidiggøre dagligdagen.

Med direkte reference til vores regnskabschef i LEA Ejendomspartner bliver du en del af en økonomiafdeling, der i dag består af 4 medarbejdere. Din fysiske placering er i hovedkontoret i Herlev, og herfra vil du også skulle samarbejde med de controllere og ejendomsadministratorer - der foruden Herlev, befinder sig i de øvrige afdelinger i Næstved, Odense og Kolding.

Fra daglig bogføring til lønhåndtering
Vores nye regnskabsmedarbejder får en spændende og alsidig pallette af opgaver, og i store træk dækker hovedopgaverne over følgende:

  • Bogfører selvstændigt bilag både fra debitorer og kreditorer – og foretager bankafstemninger.
  • Afstemninger af forskellige regnskabsposter.
  • Foretager løbende fakturering til vores kunder.
  • Følger op på og rykker vores debitorer.
  • Administrerer betalinger fra kunder, der indbefatter både registreringer og filhåndtering i vores Unik økonomisystem.
  • Håndterer og udbetaler løn for kunder.
  • Intern bankadministration, håndtering af fuldmagter og brugeradgange.
  • Behandling af workflow i Unik.
  • Medvirker til at implementere arbejdsgange, processer og systemer for at smidigøre forretningen yderligere.
  • Samarbejder med de øvrige afdelinger i LEA Ejendomspartner, EDC Poul Erik Bech samt øvrige samarbejdspartnere.


I dag arbejder du sandsynligvis som intern regnskabsmedarbejder i en virksomhed, og der har du haft rollen som regnskabsmæssig ”blæksprutte” i en årrække. Alternativt arbejder du i økonomiafdelingen hos en af aktørerne i ejendomsadministrationsmarkedet. Din vej ind i jobbet kan også være, at du ønsker et skifte fra revisionsbranchen efter nogle år ”på den anden side af bordet”. Uanset din indgang til jobbet forventer vi, at du mestrer dit regnskabsmæssige håndværk til fulde – og har lysten og evnerne til at løse de mange forskellige opgaver i en travl hverdag.

Din uddannelsesmæssige baggrund er en HD(Regnskab) eller anden regnskabsmæssig uddannelse. Det vil være en relativ stor fordel - men ingen forudsætning - hvis du har erfaring med eller kendskab til Unik, som er det regnskabssystem, som vi anvender. Erfaring med Bluegarden, AML Service og Betalingsservice plus vil også vægte positivt. Som person er du omstillingsparat og har en stejl indlæringskurve når du sætter dig ind i en ny virksomhed, og de nye arbejdsgange, procedurer og systemer der hører med her. Naturligvis er du struktureret og systematisk.

Fondsejet virksomhed med et solidt økonomisk fundament
LEA Ejendomspartner er 100% ejet af EDC Poul Erik Bech, der for størstedelens vedkommende igen er ejet af en almennyttig fond. Vi er en virksomhed med en stærk indre kultur og værdigrundlag, og vi ønsker at være en aktiv bidragsyder til det lokalsamfund, som vi arbejder i. 

I den ramme får du gode faglige og personlige udviklingsmuligheder hos en af markedets absolut største aktører. Du får mulighed for at præge økonomiområdet, og implementer nye standarder og retningslinjer for funktionen. Vi tilbyder naturligvis også en samlet lønpakke, der modsvarer din erfaring og kvalifikationer.

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Head of HR Jens Hein på mobil 3048 0320 eller på mail HRPEB@edc.dk.

Din ansøgning bedes du sende hurtigst muligt til os elektronisk via 'Søg Job', som du finder nederst i nærværende stillingsannonce.