Boligpriserne jager singlerne ud af København

Der kommer flere og flere single-husstande i landets største byer. Bare ikke i København, hvor antallet af singler falder. Og det er især single-kvinderne, der forlader landets dyreste boligområder.

Udviklingen sker samtidig med, at boligpriserne er steget kraftigt i hovedstadsområdet de seneste år, og fra landets største mæglerkæde, EDC, ser man en sammenhæng i tendenserne. Det er simpelthen blevet for dyrt for de fleste husstande med en enkelt indkomst at bo i Københavns meste eftertragtede postnumre.

Over en periode på 20 år er antallet af single-husstande i Københavns og Frederiksberg Kommuner faldet fra ca. 194.000 i 1997 til knap 177.000 i dag. I samme tidsrum er antallet af husstande med mere end 1 voksen steget fra 129.000 i 1997 til godt 172.000 i dag. Sammenligner vi i stedet med antallet af single-husstande i landets øvrige store byer, dvs. Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg er antallet af disse i de fire kommuner tilsammen steget fra 157.000 for 20 år siden til 192.000 i 2017.

"Man kan sige, at Københavns Kommune har succes med ambitionerne om at tiltrække og fastholde flere børnefamilier i kommunen," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. "En del af årsagen er netop de mange nybyggerier af større familie-egnede lejligheder i havneområderne og i Ørestaden, men en anden del af forklaringen er, at priserne for en bolig i Københavns bykerne er på et niveau, hvor ikke så mange kan følge med. En toværelses lejlighed på Nørrebro kræver i runde tal en årlig indtægt på en halv million, hvis man ikke har nogen opsparing. Det udelukker mange singler."

Det er især de kvindelige singler, der bliver færre af i København. Ud af de 17.000 færre singlehusstande igennem den 20-årige periode er de 13.000 kvinder, mens kun 4.000 er mænd. "Igen hænger tallene sammen med mænds og kvinders indtægter, hvor mænd i gennemsnit har en højere indkomst end kvinderne. Det får betydning ved eksempelvis skilsmisse, hvor flere mænd har økonomisk mulighed for at blive boende i det tidligere fælles hjem."

Bag tallene kan der dog også gemme sig et ønske blandt flere kvinder om en seniortilværelse udenfor storbyen: "Når ægtefællen falder bort, ser vi en tendens til at flere kvinder sælger lejligheden i byen for at bosætte sig tættere på børn og børnebørn, der jo ofte bor i villakvartererne i omegnskommunerne. Her er mændene nok lidt mere tilbøjelige til at blive boende i byen," siger Jan Nordmann.