2019: Bedste år for boligsalg i 14 år?

Stik mod det forventede tegner 2019 til at blive det bedste år for boligsalg siden 2005. Med udgangen af tredje kvartal er salget hos landets største mæglerkæde EDC 4 % bedre end sidste år, hvilket gør boligsalget ”år til dato” til det bedste i 14 år.

Det er især salget af villaer og sommerhuse, der ligger på et meget højt niveau henover året som helhed, men i årets tredje kvartal gælder det også lejlighederne, der viser fornyet fremgang. Således er salget af ejerlejligheder godt 13 pct. bedre i tredje kvartal 2019 i forhold til samme kvartal sidste år.

"Ved årets begyndelse forventede vi i bedste fald et salg på niveau med 2018, men nok med pil nedad. I stedet har det vist sig, at året med al sandsynlighed ender med en pæn pil opad, selvfølgelig under forudsætning af, at de sidste tre måneder af 2019 ikke falder helt anderledes ud," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. "Det har overrasket os lidt, men det er en af den slags overraskelser, vi lever fint med."

Overraskelsen gælder især salget af ejerlejligheder, der på landsplan i tredje kvartal er steget hele 13 pct. i forhold til sidste år. "Alle forventede en opbremsning i salget i de største ejerlejlighedsområder, nemlig hovedstaden og Århus bl.a. på grund af de meget høje priser, strammere krav til finansieringen og usikkerhed om kommende boligskatter. Vi må dog konstatere, at vi hos EDC selv i hovedstaden ser fremgang, idet vi har solgt 15 pct. flere ejerlejligheder i København i tredje kvartal i år sammenlignet med sidste år."

Bedste kvartal for sommerhussalg nogensinde
Der har ligeledes været usædvanligt mange sommerhussalg i løbet af tredje kvartal – faktisk er der tale om rekord. Med 782 afsluttede sommerhushandler siden første juli, er der ikke i et enkelt kvartal solgt flere sommerhuse, heller ikke i årene 2005 og 2006, der ellers er all-time-high år for boligsalg. "Det mest bemærkelsesværdige er, at rekorden sættes i tredje kvartal, idet sommerhussalget normalt er højest i andet kvartal," siger Jan Nordmann.

EDC står for ca. 22 pct. af alle bolighandler i Danmark.