De unge køber hus – de gamle køber sommerhus

De fleste villakøbere er i alderen omkring 30 år. Det er i tydelig modsætning til sommerhuskøberne, hvor den største købergruppe har passeret 50 år. Og når det kommer til ejerlejlighederne, ser købernes aldersprofil helt anderledes ud: Her er nemlig to toppe, en ved de 25-30-årige og en anden top omkring 50 år. Det viser en gennemgang af købers alder i ca. 17.000 bolighandler hos EDC-kæden gennem det seneste år.

"Tallene er en fin illustration af de flestes livsforløb og deres behov for bolig igennem livets faser," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. "De yngre køber lejlighed eller hus. I årene hvor man etablerer familie, er det især huse der købes. Omkring de 50 år er der nogen gange overskud til at supplere med et sommerhus, og vi ser i samme aldersgruppe en del, der køber en lejlighed. Det er naturligvis købere, der har solgt deres villa, efter at børnene er flyttet hjemmefra, og derefter opfylder et ønske om at komme tættere på byen i en ejerlejlighed."

Mangel på egnede boliger til midaldrende
Netop gruppen af 55-65 årige oplever et særligt problem i dagens boligmarked: "Som ejendomsmæglere oplever vi dagligt ældre, der gerne vil sælge deres store hus, men som ikke gør det. Det store hus er ofte betalt ud, så det er ikke økonomien der står i vejen, og de ældre er sunde og raske og stadig erhvervsaktive, så det er heller ikke helbredet. Men de kan ganske enkelt ikke finde en passende bolig at flytte videre til, i den kommune de bor i."

Ifølge EDC er løsningen at kommunerne i højere grad fokuserer på denne gruppes behov ved udstykninger af nye grunde: "I kommunerne er man traditionelt forelsket i tanken om at tiltrække børnefamilier, da disse som oftest er gode nettoskatteydere," siger Jan Nordmann"Men jeg tror, at mange overser en vigtig pointe, nemlig at de ældre bor i de boliger, de unge vil have. Hvis vi kan tilbyde de ældre flere attraktive alternativer til deres nuværende store huse, får vi også frigjort flere familie-egnede boliger til de unge familier."

Gruppen af boligejere der ikke længere har hjemmeboende børn angiver at være interesseret i fritliggende boliger i ét plan omkring 80-130 kvm., i en lille have som ikke kræver den store energi at holde. Til gengæld må der gerne være faciliteter i form af fælleshus, grønne arealer og et fællesskab med naboerne.