Det blev sjovere at være boligsælger i to ud af tre kommuner

Når man skal sælge sin bolig, er der mange faktorer der afgør, om man ender med at være tilfreds med handlen. Blandt de vigtigste er, om man i det hele taget får solgt, hvilken pris man opnår, om det var nødvendigt at give afslag, og hvor lang tid det tog at sælge. Sælges der til en god pris, uden for stort afslag og på en fornuftig tid, så er de fleste godt tilfredse.

En analyse fra EDC viser, at boligsælgerne i 2017 for to ud af tre kommuners vedkommende oplevede en samlet forbedring af sælgernes betingelser i forhold til 2016. Blandt den sidste tredjedel ligger en lang række storbykommuner, hvor forholdene allerede blev bedre i 2015 og 2016.

"Analysen demonstrerer tydeligt, hvordan boligmarkedet i stort set hele landet i løbet af 2017 tippede i retning af at være i sælgers favør," siger kommunikationschef hos EDC, Jan Nordmann. "Det er nemlig især de mindre kommuner, der dominerer listen over kommuner, hvor vilkårene for boligsalg blev bedre."

Den største bedring i sælgervilkårene sås i Odder Kommune lige syd for Aarhus og i Halsnæs Kommune i Nordsjælland. Højt på listen ligger også kommuner som Hedensted, Samsø, Odsherred og Slagelse. I den modsatte ende af skalaen finder vi bl.a. Hørsholm og Gladsaxe, som måtte konstatere dårligere vilkår for boligsalg, men som anført er sammenligningsgrundlaget anderledes, idet salget i begge kommuner var godt allerede i 2016.

"Skal man samle det hele sammen i en konklusion, må denne være, at det med få undtagelser blev sjovere at være boligsælger i 2017. Og de steder det ikke blev sjovere var mest steder, hvor det i forvejen var ganske godt," siger Jan Nordmann. "Overordnet har vi et sælgers marked i København og til dels i Aarhus, et balanceret marked i det meste af Danmark og kun nogle få steder tilbage, hvor køberne stadig har de bedste kort på hånden, når der skal forhandles pris og vilkår i en bolighandel."

 -o0o-

Sådan læses tabellen:

Tallene i venstre kolonne, som danner grundlag for rangordningen, er en vægtet funktion af de målte ændringer i 2017 i forhold til 2016. I analysen indgår følgende parametre: Antal salg, salgspris, afslag i forhold til første udbudspris, salgstid i dage. Da det er ændringen i forhold til sidste år, siger tallene ikke noget om boligsælgeres vilkår indbyrdes mellem kommunerne, men alene noget om udviklingen i de enkelte kommuner på et år.

Værdier under 100 er udtryk for at vilkårene samlet er blevet bedre, mens værdier over 100 er udtryk for det modsatte.

Tallene er baseret på i alt 21.700 bolighandler i 2016 og 2017.

Note: Læsø og Ærø: For smalt talmateriale.