Flest danskere vil bo i ejerbolig - men der bygges mange flere lejeboliger

To ud af tre danskere drømmer om at bo i ejerbolig. Alligevel bygges der mange flere lejeboliger end ejerboliger. Det er paradoksalt, mener EDC.

I rapporten "Danskernes økonomiske tryghed" fra 2019 konstateres det, at næsten 2 ud af 3 danskere drømmer om at bo i en ejerbolig, heraf flest i et parcelhus. Det er der også mange gode grunde til, bl.a. at man i en ejerbolig foretager en opsparing, hver gang man afdrager på sit lån. Men ikke desto mindre bygger vi i Danmark mange flere lejeboliger. De seneste 10 år er balancen således tippet, så der nu er flere lejeboliger end ejerboliger i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistik er 48,8 pct. af landets beboede ejendomme i 2021 beboet af ejeren selv. Modsat bebos 51,2 pct. af en lejer. Dermed er situationen vippet siden 2011, hvor 51,6 pct. af boligerne var optaget af boligens ejer. I den ti-årige periode er der netto kommet 10.781 flere ejerboliger i Danmark og ikke mindre end 161.861 flere lejeboliger. Tallene dækker over, at der i samme periode er nedrevet et stort antal ejerboliger og afspejler således ikke den samlede byggeaktivitet.

"På de fleste virker det vist besynderligt, at man satser massivt på flere lejeboliger, vel vidende, at flertallet af danskere helst vil eje deres bolig," siger Jan Nordmann, som er kommunikationschef i EDC, landets største ejendomsmæglerkæde. "Det er ikke kun opsparingsaspektet, der trigger danskerne, men også følelsen af selv at bestemme i egen bolig vejer tungt, når vi skal beslutte, hvordan vi vil bo. Derfor er det med både ærgrelse og undren at se en udvikling, hvor en stadigt mindre andel af befolkningen bor i egen bolig."

I perioden er det kun i hovedstadsområdet og i Østjylland, at der både er vækst i antallet af ejerboliger og lejeboliger. I alle andre landsdele er der færre ejerboliger i dag end for 10 år siden, mens antallet af lejeboliger er steget.

"Jeg er ikke blind for, at tallene også er udtryk for, at flere vælger at leve alene eller i såkaldte smalle familier, hvor både behov og økonomi ikke altid rækker til at købe et parcelhus," siger Jan Nordmann. "Men derfor er det alligevel bekymrende, at danskernes yndlingsboligform er i tilbagegang i store dele af landet."

Kun i 9 ud af landets 98 kommuner er der netto bygget flere ejerboliger i forhold til lejeboliger. Alle disse 9 kommuner ligger i hovedstadsområdet (København, Frederiksberg, Dragør, Albertslund, Glostrup, Gentofte, Hvidovre, Rudersdal og Roskilde).