Flest tror på stigende boligpriser – men færre end for et år siden

Godt 2 ud af 3 boligkøbere tror på fortsat stigende boligpriser. I alt svarer 69 pct. af 1.264 adspurgte boligkøbere, at de har denne forventning. Modsat tror kun 9 pct. på, at vi står foran en periode med faldende priser.

Der er således stadig stor optimisme omkring boligprisernes udvikling blandt kommende boligkøbere, men optimismen er dog dalende i forhold til sidste år, hvor hele 77 pct. forventede stigende priser.

"Tendensen stemmer fint overens med de faktiske forhold, hvor vi det seneste år i stigende grad oplever stagnerede boligpriser i de dyreste områder, først og fremmest på ejerlejlighederne i København," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. "I resten af landet er der generelt en opadgående tendens i priserne, hvilket afspejles i, at et stort flertal af boligkøberne fortsat tror på højere boligpriser."

Kvinder er mindst optimistiske
Pudsigt nok er det især kvinderne på boligmarkedet, der er blevet mindre optimistiske det seneste år. I 2017 troede 80 pct. af kvinderne på stigende priser, mens det for mændenes vedkommende ”kun” var 75 pct. I 2018 er disse tal ændret til 67 pct. af kvinderne mod 71 pct. af mændene. Mændenes tro på fremtiden er således stort set intakt, mens kvinderne på ét år er gået fra at være de mest optimistiske til de mindst.

"Det er vores oplevelse, at kvinderne ser fremtiden i et større perspektiv, og derfor inddrager flere faktorer i deres forventninger til fremtiden, mens mændene i højere grad fokuserer på mere håndgribelige faktorer som rente og ledighed," siger Jan Nordmann. "Så længe renten og ledigheden er lave, er der stabil grund under boligmarkedet, men kvinderne er nok bedre til også at inddrage den generelle uro i verden i deres forventninger til fremtiden."

Ingen geografiske forskelle
Geografisk er der ikke de store forskelle imellem regionerne: "Jeg ville umiddelbart have forventet, at boligkøberne i Region Hovedstaden havde de laveste forventninger til stigende priser, fordi man her allerede har oplevet kraftigt stigende priser, og nu ser tegn på at toppen er nået. Modsat er salget det seneste år steget markant i de øvrige regioner, hvorfor forventningerne burde være højst her, men faktum er, at forventningerne er stort set ens, uanset hvor i landet man spørger," siger Jan Nordmann.

Danskernes forventninger til boligpriserne:

Kilde: Spørgeanalyse blandt 1.264 boligkøbere, EDC, juli 2018