Forhøjet belåningsgrænse kan føre til stigende sommerhuspriser

Folketinget har vedtaget en længe ventet forhøjelse af belåningsgrænsen for sommerhuse, således at disse fra 1. maj kan belånes med op til 75 pct. realkredit. Det betyder, at det fremover bliver billigere at låne til sommerhuskøbet, idet en større del af finansieringen kan hentes i de billige realkreditlån.

Vedtagelsen forventes tillige at have en stimulerende effekt på sommerhuspriserne, da en del af lettelsen i finansieringen kan blive væltet over i priserne:

"I et marked, hvor der er flere købere end sælgere, vil billigere lån have en tendens til at resultere i prisstigninger, således at ydelserne mere eller mindre fastholdes, mens især sælgerne får gavn af ændringen i form af stigende priser," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. "Denne situation har vi i øjeblikket især i Nordsjælland, hvor priserne kan stige op til 10%, hvis hele lettelsen kommer sælgerne til gode. I resten af landet har vi fortsat et stort udbud af sommerhuse til salg, og her forventer vi, at det især bliver køberne der får gavn af dagens folketingsbeslutning i form af lavere månedlige ydelser."

Nu afventer markedet bare den bebudede ændring af Planloven, der giver pensionister mulighed for at anvende sommerhuset som helårsbolig efter bare 1 års ejertid mod de nuværende 8 år.

"Vi har især store forventninger til ændringen af Planloven. De nugældende 8 års karenstid betyder, at kun personer med økonomi til to ejendomme får mulighed for at anvende sommerhuset som helårsbolig i pensionisttilværelsen. Med den foreslåede nedsættelse af karenstiden til kun 1 år vil mange flere have mulighed for at købe sommerhus med henblik på at bruge det som helårsbeboelse," siger Jan Nordmann.

Se vedtagelsen