Hvad sker der lige for Bornholm?

Der er ikke meget udkantskommune over det bornholmske boligmarked.

Bornholm anses almindeligvis for at tilhøre den del af Danmark, hvor udviklingen ikke går så stærkt, og klippeøen er da også officielt defineret som udkantskommune. Men når det kommer til udvikling på boligmarkedet, er der ikke meget udkant over Bornholm. Her stiger salget nemlig mere end i resten af landet, priserne stiger også mere end i resten af landet, udbuddet falder mere, og markedet må i dag betegnes som i balance med et lige forhold mellem køber og sælger. Trenden gælder både villaer og sommerhuse.

Balance i udbud og efterspørgsel
På ét år er salget af villaer på Bornholm gået 23 pct. frem mod 13 pct. i resten af landet. Salget af sommerhuse er forbedret 30 pct. år til dato i forhold til samme periode sidste år mod 23 pct. i resten af landet. Priserne på villaer er steget 10 pct. mod 4 pct. i resten af landet som et gennemsnit. Til gengæld er udbuddet af huse til salg faldet væsentligt mere end landsgennemsnittet, og alt i alt betyder det, at Bornholm de seneste par år er gået fra at være et udpræget købers marked, til at der nu er balance i udbud og efterspørgsel og endda på grænsen til sælgers marked for sommerhusenes vedkommende.

Vurderingen af balancen i et givent område kan foretages ved at sammenholde det aktuelle udbud af ejendomme med salget gennem en periode på 6 måneder. Hvis dette forholdstal er mindre end 1, er der tale om sælgers marked, er tallet mellem 1 og 1,5 er markedet i balance og er tallet større end 1,5, er det købers marked. På Bornholm er værdien for villaer 1,5 (1,8 som landsgennemsnit) og sommerhusene ligger helt nede på 1,0 (2,2 som landsgennemsnit), hvilket er udtryk for, at balancen er ved at tippe til sælgers fordel.

Bornholm på niveau med store byområder
"Det er overraskende så hurtigt markedssituationen på Bornholm har rettet sig efter mange års krise. På bare 1-2 år har man rykket fra markedskendetegn på niveau med de øvrige udkantskommuner til nu at ligge på niveau med kommunerne i Hovedstadsområdet," fortæller EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. "Det gælder naturligvis ikke kvadratmeterpriserne, som fortsat hører til landets laveste, men når man ser bort fra dette, ligger Bornholms ejendomsmarked i øjeblikket på niveau med de store byområder, og langt bedre end øvrige udkantskommuner."

Mange faktorer bidrager
Ejendomsmægler Carsten Schou, som er indehaver af EDC BornholmerBo, forklarer udviklingen: "Det er mange faktorer, der tilsammen bidrager til, at det går rigtig godt. For det første er ledigheden lav, og tilflyttere har som regel nemt ved at få job herovre. Med de lave huspriser på Bornholm i forhold til hovedstadsområdet tiltrækker vi de, der ønsker en god bolig i trygge og rolige omgivelser. Vi har lynhurtigt fibernet på store dele af øen, færge- og flybilletter bliver billigere og folkemødet har sammen med et antal gourmetrestauranter formået at sætte Bornholm på landkortet på en positiv måde i danskernes bevidsthed."

Også muligheden for at købe helårsboliger og anvende dem som fritidshuse har betydning: "Man kan på den måde få en rigtig god sommerbolig centralt i de hyggelige små byer langs kysten. Det har især mange sjællændere fået øje på," siger Carsten Schou.

Alle tal fremgår af EDC Markedsoverblik august 2017.