Hver 31. bolig er til salg

Kortest mellem ”Til salg-skiltene” på de små øer – og i København

I Danmark er der lige nu godt 43.000 villaer, rækkehuse og ejerlejligheder til salg, hvilket i gennemsnit svarer til en ud af 31 ejerboliger. Men der er store geografiske forskelle. På Læsø er det således hver 9. ejerbolig, der aktuelt er til salg, mens det i Brøndby og Albertslund kun er ca. hver 75. bolig, der har plads på ejendomsmæglernes salgslister.

Det er generelt i ø-kommunerne at der flest boliger til salg. Umiddelbart efter Læsø kommer nemlig Langeland med hver 14. bolig til salg og i umiddelbar nærhed på listen finder vi Samsø og Ærø. "Det er et udtryk for at salgstiden er længst i små samfund og specielt på øer uden broforbindelse til fastlandet, hvor man skal med en færge," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. "De lange salgstider medfører at boligerne hober sig op hos ejendomsmæglerne."

Sammen med de små ø-kommuner findes landets største kommune, nemlig København, med hver 18. bolig til salg. Her er forklaringen dog en anden, nemlig at ejerboligerne i Københavns Kommune i væsentlig grad består af små og mellemstore ejerlejligheder, der sælges meget hyppigere end villaer.

"I snit bor man i en villa 17-20 år før den sælges, mens ejeren af en lejlighed i gennemsnit kun har en tidshorisont for sit ejerskab på ca. 7 år," siger Jan Nordmann. "Specielt i København, hvor mange lejligheder bebos af studerende og unge familier, der ofte hurtigt skal videre til en større bolig, kommer den korte ejertid til at slå igennem i tallene for hvor mange boliger, der er til salg."

Det samlede udbud af boliger til salg er det seneste halve år faldet ca. 7 pct. Dette fald er til dels sæsonbestemt. "Vi ser altid et fald i udbuddet i vintermånederne, hvor især sælgere af fritidshuse tager deres hus ud af markedet, for så at vende tilbage lige før påske. Så der er også lidt årstidsbestemt variation i udbuddet,siger Jan Nordmann.

I forhold til sidste år på samme tid er udbuddet af ejendomme steget godt 5 pct.