Stigende boligpriser river små huse af mæglernes hylder

En opgørelse af den gennemsnitlige salgstid i 8.000 hushandler fra 2017 viser, at det er de små huse, der sælges på kortest tid. Således tager det i gennemsnit 171 dage at sælge et hus, der er mindre end 100 kvm., mens det tager 130 dage længere at sælge huset, hvis det er større end 200 kvm.

Opgørelsen viser også, at husene sælges hurtigst i Region Hovedstaden, hvor de helt små huse i gennemsnit sælges på bare 86 dage. Størst tålmodighed kræves der af hussælgere af huse større end 200 kvm. i Region Nordjylland, der må belave sig på en salgstid på et år.

Prisen får folk ned i størrelse
Det er ifølge EDC, som står bag opgørelsen, stigende boligpriser, der får flere til at gå ned i ønsket boligstørrelse, hvilket betyder at disse huse sælges hurtigere. I forhold til en tilsvarende opgørelse fra 2014 er salgstiderne generelt faldet 16-20 pct., mens salgstiden for huse mindre end 100 kvm. er faldet hele 45 pct. i Region Hovedstaden, hvor priserne samtidig er steget mest. Det er et tegn på, at det netop er de stigende priser, der får flere til at gå efter mindre huse, der derfor hurtigst rives af mæglernes hylder.

Desuden er det typisk i byerne at husene er mindst, og tallene er derfor også et udtryk for at huse beliggende i byerne er mest populære og dermed sælges nemmest.

Mindre huse sælger bedst
"Tallene giver et meget tydeligt billede af, at små og mellemstore huse generelt sælges hurtigere end de store huse," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. "Billedet ses over hele landet, og især i hovedstadsområdet er salgstiderne mærkbart kortere for de mindste huse. I resten af landet skal man regne med 3-5 måneders længere salgstid, hvis villaen er større end 200 kvm. Naturligvis vil de fleste som udgangspunkt synes det er en fordel med mere plads, men vi oplever i stigende grad at køberne er bevidste om, at flere kvadratmetre er ensbetydende med større omkostninger til vedligehold og ikke mindst til opvarmning."

Af samtlige solgte huse i 2017 er det ca. hvert syvende hus, der er mindre end 100 kvm.

Salgstid i dage for villaer 2017: