Tager boligmarkedet en puster?

Realkreditrådet kan i dag i sit nyhedsbrev oplyse, at boligmarkedet tog sig en puster i de sidste måneder af 2016. Grundlaget for denne konklusion er boligprisstatistik fra Danmarks Statistik fra sidste år, der viser et prisfald på 1 pct. i december 2016 i forhold til november 2016.

Fremgang i salget af ejerboliger
Men nu er ”boligmarkedet” jo mere end prisudvikling. Nok så vigtigt er udviklingen i salget, og her er der i hvert fald ingen, der tager sig en puster. Dugfriske salgstal fra landets største mæglerkæde viser nemlig en fremgang i salget af ejerboliger i de to første måneder af 2017 på ikke mindre end 13 pct. i forhold til januar og februar 2016.

"Med så markante stigninger i salget i årets første måneder er der lagt i kakkelovnen til et rigtig godt år for boligsalget i 2017", siger Jan Nordmann, der er kommunikationschef i EDC. "Fortsætter det sådan resten af året, ender vi med det bedste år siden ”all time high”, som var i 2005. Det er især vigtigt, at fremgangen ikke længere er trukket alene af hovedstadsområdet, der allerede i flere år har haft et ganske hedt marked, men nu af hele landet."

Vigtigere at se på salget end prisudviklingen
Når man vil tage temperaturen på boligmarkedet, er det i følge EDC overordnet vigtigere at se på salget end på prisudviklingen. "Jeg har naturligvis forståelse for, at for den enkelte boligejer er prisudviklingen vigtig, men set fra samfundets side er det mindst ligeså vigtigt, at der er omsætning i boligmassen og mobiliteten holdes høj," siger Jan Nordmann.

EDC peger desuden på, at der er sammenhæng mellem salg og prisudvikling: "Alt andet lige betyder en stigning i salget højere priser. Når der på trods heraf ind imellem ses modsatrettet udvikling, skyldes det, at alt andet netop ikke er lige. Renten er af afgørende betydning for boligpriserne, ligesom planer om ændret beskatning af boligen kan lægge låg på priserne i et ellers opadgående marked."

Salgstallene for årets første måneder tyder dog ikke på, at vi i 2017 kommer til at se nævneværdige prisfald på boliger – tværtimod. EDC forventer stabile priser i de dyreste områder omkring København og Aarhus og let stigende priser i de større byer udenfor hovedstadsområdet.

Tabel 1 

Udviklingen i boligsalget i januar og februar 2017 sammenlignet med samme måneder sidste år.

Tallene er baseret på EDC’s salg, der udgør godt 22 % af det samlede salg, og som derfor anses at være repræsentativt.