Tre ud af ti boligkøbere ønsker bofællesskab

Danskernes præferencer ændrer sig i disse år, når det gælder en ny bolig.

En ny undersøgelse fra EDC viser, at tre ud af ti boligsøgende kunne være interesseret i at bo i et bofællesskab, hvor alle har deres egen bolig, og der er adgang til fælles faciliteter. Der er dog langt fra nok af denne type boliger på markedet, og flertallet ender, trods drømmen om bofællesskabet, med at købe en traditionel, separat ejerbolig. EDC opfordrer derfor kommuner og projektudbydere til at tænke mere på at udvikle boligformer med større fællesskab med naboerne.

Drømmen om bofællesskab trives især blandt ældre boligkøbere og er generelt stigende med alderen. Blandt boligkøbere over 60 år ønsker 36 pct. et bofællesskab. Det er endvidere især boligsøgende i Region Hovedstaden, der har antennerne rettet ind mod en fremtidig bolig i fællesskab med andre, mens interessen er mindst blandt nordjyderne.

Interessen for deciderede kollektiver, hvor ejendommen ejes i fællesskab med andre, er dog meget lille i hele landet, idet kun 2 pct. angiver at have interesse for dette.

"Fra vores mæglere hører vi især om mere modne boligsælgere, der, efter børnene er flyttet hjemmefra, ønsker at flytte til boliger, hvor man indgår i et fællesskab med naboerne. Desværre er der ikke nok af denne type boliger," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann.

Tryghed og fællesskab er vigtigst
Analysen viser, at det især er værdier som ”tryghed” og ”fællesskabsfølelse”, de potentielle købere af boliger i bofællesskaber lægger vægt på. Der er dog forskel på mændenes og kvindernes motiver: Den vigtigste pointe for mændene er nemlig ”adgang til fælles faciliteter”, mens tryghed vægter højest hos kvinderne.

"Undersøgelsen bekræfter, at mænd ofte fokuserer på det praktiske i dagligdagen, mens kvinderne har mere blik for helheden, og hvordan boligen vil fungere som ramme for livet. Fælles for begge køn er dog, at tryghed og fællesskabsfølelsen er rangeret på de højeste pladser, hvilket også hænger sammen med, at relativt flest ældre boligkøbere er interesseret i bofællesskaber,siger Jan Nordmann.

På baggrund af svarene fra de 2.000 adspurgte og erfaringerne fra mæglerforretningerne opfordrer EDC kommuner og projektudbydere til at tænke mere i bofællesskaber, når nye boligområder planlægges: "Især i lyset af, at det netop er gruppen af ældre, der vokser mest de kommende år, og det er netop denne gruppe, der er mest interesseret i bofællesskaber, er det nødvendigt at gentænke fremtidens boligområder. Vi ved, at man er i gang mange steder, men vi ser stadig langt flest udstykninger til traditionelle parcelhusområder," siger Jan Nordmann.


Kilde: EDC, august 2019
Baseret på svar fra 2.000 boligkøbere i EDC’s køberkartotek.