Udnyt værdistigninger i din ejerbolig

Sænk din bidragssats ved at omlægge dit lån

Bidragssatsen på dit realkreditlån fastsættes i forhold til værdien af din bolig, på det tidspunkt hvor lånet optages. Jo mere dit lån udgør i forhold til værdien, jo højere bidragssats. Realkreditinstituttet regulerer ikke denne sats efterfølgende, selvom din bolig senere stiger i værdi eller selvom du måske har afdraget meget på dit lån.

Hvis du omlægger dit lån til et nyt lån, bliver bidraget på det nye lån imidlertid fastsat ud fra boligens aktuelle værdi i forhold til lånets størrelse, og ofte betyder det i sig selv en lavere bidragssats og dermed besparelser på måske flere tusinde kroner om året.

Du skal dog være opmærksom på, at dette ofte kun sker i forbindelse med skift af realkreditinstitut, hvor ejendommen altid bliver vurderet på ny. Hvis du ikke vil skifte låneudbyder, bør du derfor bede dit nuværende realkreditinstitut om at nyvurdere bidragssatsen ved låneomlægningen.

Mange boligejere betaler for meget i bidrag, fordi deres bolig ikke bliver nyvurderet ved låneomlægning, og mange undlader at omlægge lån, fordi gevinsten fra et lavere bidrag ikke indgår i overvejelserne vedrørende en låneomlægning. Start med at få lavet en beregning ud fra den forventede værdi.