Unge østeuropæere køber boliger i Danmark

På bare 5 år er andelen af boligkøbere der stammer fra Østeuropa mere end fordoblet. I 2013 udgjorde østeuropæerne 1,1 pct. af boligkøberne, mens det i dag er ca. 2,4 pct. af alle bolighandler der sker til købere, der oprindeligt kommer fra Østeuropa eller områderne på Balkan. Det viser en gennemgang af 2000 tilfældigt udvalgte bolighandler hos landets største mæglerkæde, EDC. I alt sker 6,4 pct. af bolighandlerne til købere af udenlandsk herkomst.

Den nye gruppe på boligmarkedet er karakteriseret ved at være unge familier, der ofte køber boliger på landet eller i de små bysamfund. Dermed skaber østeuropæerne liv og omsætning i områder, der ellers er præget af generel stagnation, samtidig med at der er lange liggetider på boligmarkedet.

Andelen af boligkøbere med anden baggrund end dansk har ligget stabilt omkring 6 pct. de seneste år. Det nye er, at det nu er østeuropæerne, der er den største enkeltgruppe. De østeuropæiske købere adskiller sig endvidere ved at være yngre end resten af køberne. Gennemsnitsalderen på købere fra Østeuropa er i 2018 nemlig 33 år, mens den for alle andre er 44 år. Der er således tale om en markant forskel.

Det er glædeligt at se nye medborgere, der tager deres nye tilværelse til sig ved at købe deres egen bolig. Allerbedst er det, at der i høj grad er tale om unge familier med arbejde i landbrug eller håndværkssektoren, som køber boliger og skaber liv i områder, der ellers kunne være truet af tilbagegang, lukkede skoler og tomme ejendomme.

Østeuropæerne køber boliger i alle landets regioner, men dog ikke så mange i Region Nordjylland. Det er muligvis et tilfælde, men der er nok en større tradition og tendens til at bosætte sig i de dele af landet, der er tættest på hjemlandene.

Gennemgangen viser også, at østeuropæerne fortrinsvist køber boliger i den billige ende af prisskalaen, idet gennemsnitsprisen på de købte boliger er ca. 1,3 mio. kr. mod knap 1,8 mio. kr. for resten af befolkningen. Det hænger naturligvis sammen med, at boligerne fortrinsvist er beliggende i billigere områder.