Robotterne kommer: Markant in­du­stri­e­jen­dom i Middelfart solgt til international ro­bots­vejs­nings­virk­som­hed

Én af Europas førende leverandører af innovative svej­sero­bot­tek­no­lo­gi­er har netop købt en 1.288 m² stor lagerhal og dertilhørende kontor i Middelfart. Valk Welding tilbyder fuldt integrerede svej­sero­bot­løs­nin­ger, og den hollandske virksomhed ønsker nu at udvide til det skandinaviske marked. Den tidligere ejer, HEATCOM, har fundet nye græsgange, og EDC Poul Erik Bech har formidlet salget af ejendommen.

Læs artikel

Lager, produktion og in­du­stril­e­je­mål til udlejning: Fire bygninger med fleksibel indretning i industriområde i Brøndby

CEREIT (Cromwell European REIT), som er ejet af den australske ejen­doms­in­ve­ste­rings­fond Cromwell Property Group, udlejer ejendommen på Sognevej 25 i Priorparken i Brøndby. De fire bygninger har et samlet kontorareal på 6.500 m2 og et lagerareal på 6.752 m2. EDC Erhverv Poul Erik Bech har fået til opgave at formidle udlejningerne.

Læs artikel

Enormt fald i antallet af ledige lagerbygninger i Vestjylland

Det seneste år er andelen af ledige lager- og pro­duk­tions­lo­ka­ler ifølge er­hvervspor­ta­len Ejendomstorvet.dk dykket med 60% i Midt- og Vestjylland, som nu har den laveste tomgang i hele landet. De stigende ma­te­ri­a­leom­kost­nin­ger har bremset nybyggeriet, og det presser lejeniveauerne opad, mens lave loftshøjder får virksomheder til at lede andre steder, fortæller erhvervsmægler i EDC Poul Erik Bech.

Læs artikel