Køb & leje af kontor

Er I på udkig efter et kontorlokale eller en kontorejendom til jeres virksomhed? Få et overblik over, hvilke ejendomme og lokaler vi har på hylderne. Vi opdaterer dagligt databasen, så du altid kan se aktuelle kontorer til salg eller leje hos os. 

Din specialist i kon­to­re­jen­dom­me

At lede efter det rigtige kontorlokale kan være en uoverskuelig proces. Hvilken beliggenhed er optimal - både nu og i fremtiden, hvor meget plads og hvilken profil skal man gå efter? Og hvad med kontrakten - er der noget, I har overset?

EDC Erhverv har et hold af specialister, der er klar til at hjælpe jer igennem processen - alt sammen med udgangspunkt i jeres behov.

Er I på udkig efter et nyt domicil? Sådan hjælper vi jer

Købsprocessen varierer alt efter jeres behov. Typisk vil den bestå af disse steps:

1. Be­hovs­af­dæk­ning

Det er vores erfaring, at det er vigtigt at få taget stilling til alle parametre fra start, og her har vi god erfaring med at stille de spørgsmål, I ikke selv tænker over. I den første fase afdækker vi derfor, i samarbejde med jer, krav og ønsker til det nye lejemål eller den nye ejendom. Vi kigger bl.a. på vækstplaner de kommende år, ønsker til geografisk placering samt ønsker til faciliteter, som lejemålet skal rumme. Herudover berører vi rammerne for økonomi og behovet for eksempelvis profilering og branding.

2. Markedsanalyse

På baggrund af jeres kriterier udarbejder vi en skræddersyet markedsanalyse for at give jer en grundig indsigt i markedsforhold og om­rå­de­spe­ci­fik­ke detaljer, så I har de bedste vilkår for at vælge placeringen af jeres fremtidige domicil.
I analysen ser vi bl.a. på udviklingen af lejeniveauer, mængden af ledige kvadratmetre, ud­vik­lings­po­ten­ti­a­let for området samt arbejdsstyrke og mulighederne for nybyggeri og udvidelser.

3. Domicilsøgning

Tredje fase omfatter selve søgningen efter det optimale lejemål eller ejendom på baggrund af de afdækkede behov og mar­keds­a­na­ly­sen. For at kunne tilbyde jer de bedste lokaler undersøger vi alle udbudte lokaler og præsenterer dem med en vurdering af, i hvor høj grad det enkelte lejemål lever op til jeres behov. Hvis det rigtige lejemål skulle vise sig ikke at være udbudt på markedet, søger vi efter off-market ejendomme og lokaler med hjælp fra vores databaser og netværk.

4. Forhandling

Når drøm­me­le­je­må­let eller -ejendommen er fundet, indebærer den fjerde og sidste fase forhandling af kontrakt og øvrige vilkår, og her kan en del virksomheder have gavn af vores bistand. Der er mange forskellige aspekter vedrørende lejevilkår, både økonomiske og juridiske, som kan have stor betydning for jer. Derfor tilbyder vi at være med fra besigtigelsen til forhandling af den endelige lejekontrakt eller ved forhandling af køb af en ejendom.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Opret din søgeagent

Med en tilmelding til kø­ber-/lejer­kar­to­te­ket holder du dig ajour med alle nye kontorer til salg og leje - nemt og enkelt. Du skriver dine ønsker og kriterier til en kontorejendom eller kontorlokaler, og så kontakter vi dig, når vi har et match.

Søger du eller din virksomhed efter ledige kontorlokaler eller kontordomicil?

Når du leder efter lokale eller ejendom til kontorformål, er EDC Erhverv din stærkeste sam­ar­bejds­part­ner. Vi har mange års erfaring med køb og leje af kon­to­re­jen­dom­me, og vores mere end 20 erhvervscentre fordelt i hele landet er din garanti for, at vi altid har en mægler med indgående kendskab til netop dit lokalområde.

Så tøv ikke med at tage kontakt til én af vores kon­tor­spe­ci­a­li­ster. De vil guide dig igennem de næste skridt i dine søgeproces for at finde den helt rigtige kontorejendom til salg eller leje.

Kontakt os