Andelsboligforening fra EDC

Gammel Køge Landevej 263A

2650 Hvidovre

7.000.000 kr.

Brugerejendom - 783 m²

Erhvervsandel med mange an­ven­del­ses­mu­lig­he­der

Ejendommen består af en fritliggende for­ret­nings­byg­ning med tilhørende lagerkælder, som sælges i tom stand.
Bygningen er opført i 1 plan med tilhørende kælder med adgang fra indendørs betontrappe. På byg­nings­bag­si­de er etableret en udendørs læsserampe i en stå­l­kon­struk­tion.
Par­ke­rings­a­re­a­let foran bygningen er belagt med belægningssten. Bag bygningen forefindes an­dels­for­e­nin­gens affaldsgård, som er indhegnet. De øvrige asfalterede arealer er udlagt til fælles parkering.
Bygningen:
Bygningen er i flg. BBR opført i 1964 og om-/tilbygget i 1998. Bygningen er opført i 1 fulde etage med facademur i hvid puds. Taget er udført som et sadeltag belagt med røde teglsten afsluttet med tagrender langs bygningens facader. Bygningen er forsynet med indgang og store facadevinduer, fra gulv til loft, mod Gammel Køge Landevej. Bygningen er indrettet som en dag­lig­va­re­for­ret­ning med diverse kølerum, va­re­ind­le­ve­ring, mælkekølere etc.
I forretnings baglokale er etableret lager, toilet, personalerum og kølerum m.v., samt åben trappenedgang til kælderplan, som er indrettet med flere rum af varierende størrelser og kvalitet.
Bygningens arealer er fordelt på 563 m² i stueplan og 220 m² kælder.
Stand:
Da bygningen sælges som beset, må køber forvente at der skal foretages yderligere investeringer til ny indretning til den fremtidige anvendelse, samt en generel istandsættelse og udsmykning.
An­ven­del­ses­mu­lig­he­der: Hel­heds­ind­tryk­ket af ejendommen er, at den fremstår i en god stand taget bygningens alder i betragtning.
Bygningen er bevaret i den originale arkitektur som benyttes i 60érne.
Anvendelse:
Bygningen er godkendt til detailhandel og kan benyttes til en bred vifte af brancher. Det være sig salg af køkken- og ba­de­væ­rel­ses­in­ven­ter, møbel, indbo, byg­nings­ma­te­ri­a­ler, brugskunst, frugt og grønt, alle tænkelige 2 hjulede trans­port­mid­ler – ja mulighederne er mange.

Nøgletal

Adresse
Gammel Køge Landevej 263A
Sagsnr.
278820535
Ejendomstype
An­dels­bo­lig­for­e­ning
Handelstype
Brugerejendom
Pris
7.000.000 kr.
Etageareal
783 m²
Kælder
220 m²

Arealer

Erhvervsareal
783 m²
Butiksareal
563 m²
Etageareal
783 m²
Kælder
220 m²

Økonomi

Pris
7.000.000 kr.
Pris/m²
8.940 kr.
Andre beløb
1.200 kr.
Bidrag til forening
317.869 kr.
Vurderingsår
2018

Ejendommen

Antal etager
2
Byggeår / Ombygget
1964 / 1998
Omfattet af energimærke
Ja
Energimærke
D