Andre fra EDC

Espenhøjvej 1

8381 Tilst

11.500.000 kr.

Projektejendom - 1.049 m²

Mulig projektejendom i idyllisk landsby

• Estimeret 1.400 kvm. til ejen­doms­ud­vik­ling
• Ud til skøn natur, kort afstand til skole og indkøb
• Mange an­ven­del­ses­mu­lig­he­der
• Kort afstand til mo­tor­vejs­net­tet
• Købes betinget af forhåndsdialog med kommune

EJENDOMMEN

I charmerende True i det vestlige Aarhus sælges ejendommen Espenhøjvej 1, placeret i den sydvestlige del af byen ud mod de åbne markeder og True Skov.

Espenhøjvej 1 er en flot herskabelig ejendom, som tidligere er forsøgt solgt som privatbolig, men nu sælges med henblik på pro­jek­t­ud­vik­ling af ejendommen og de eksisterende er­hvervs­a­re­a­ler. Til ejendommen tilhører et grundareal på 36.369 m², som primært er udlagt til rekreativt område jf. kommuneplanen 2017.

Ejendommens stuehus byder på 196 m² bolig, som i dag fremstår som en boligenhed, mens der i ejendommens udlænger er registreret et bebygget areal på samlet 808 m². og et anneks på 45 m².

Med udgangspunkt i ovenstående bestemmelser, estimeres det, at der på ejendommen vil kunne etableres et samlet boligareal på minimum 1.408 m² i eksisterende bolig og ved omdannelse af nuværende udlænger, og dermed mulighed for at skabe grundlag for 8-14 boliger på ejendommen.
Derudover ses der på ejendommen fin mulighed for indenfor lokalplanens rammer at skabe udendørs fællesarealer, såvel som mulighed for indretning af gæstebolig i anneks eller lignende anvendelse.

Udvikling af projektet og nærmere undersøgelser ved kommunen påhviler køber, og vil skulle foretages som en forun­der­sø­gel­se til en købsaftale på ejendommen.

Bofællesskab og familieboliger generelt ses som en god mulighed for at bevare de smukke ældre ejendomme, og etablere boliger som understøtter livet og fællesskabet i en by som True, som allerede den dag i dag bl.a. byder på et større kon­tor­fæl­les­skab i ejendommen Langhøjvej 1.
Samtidig ses en mulighed for at skabe bopæle for selvstændige er­hvervs­dri­ven­de, som evt. vil kunne etablere fælles kontorpladser eller lignende i enkelte arealer i ejendommen for at sikre gode og effektive ”hjemme arbejdspladser” på ejendommen.

Samtidig vil man på ejendommens arealer kunne anlægge nyttehaver, husdyrhold mv. som vil understøtte nuværende trends i samfundet, hvor flere ønsker at flytte ud af byen og blive mere selvforsynende.

BELIGGENHED

Landsbyen True daterer sig tilbage til år 600 og fremstår i dag som et charmerende men moderne landsbysamfund i udkanten af Aarhus. Byen har tæt forbindelse til Tilst, hvor Skjoldhøjen skolen og Bilka begge er placeret indenfor 2 km’s afstand.
Området har haft større fokus i forhold til de om­kring­lig­gen­de rekreative arealer, herunder True Skov og selvfølgelig placeret i udkanten af Skjoldhøjkilen som byder på fantastiske rekreative arealer.

Læs mere om True Skov Her: https://naturstyrelsen.dk/na­tur­be­skyt­tel­se/naturprojekter/true-skov-for-alle/

True by byder på mange charmerende ejendomme, et bofællesskab såvel som et kon­tor­fæl­les­skab på Langhøjvej 1, hvor flere virksomheder til dagligt har til huse.

Faciliteter

Interiør

  • Loftshøjde (0)

Exteriør

  • P-kælder (0 stk)
  • P-Pladser (0 stk)
  • Facadelængde (0 m)

Teknik

  • Indlagt el, sikret med 0A (ampere)

Afstand til

  • Skjoldhøjvej/Æbeløvej (Aarhus)987 m
  • Østjyske Motorvej3,5 km
  • Viby Jylland st9,5 km

Nøgletal

Adresse
Espenhøjvej 1
Sagsnr.
80503182
Ejendomstype
Andre
Handelstype
Projektejendom
Pris
11.500.000 kr.
Etageareal
1.049 m²
Kælder
16 m²

Arealer

Grundareal
36.369 m²
Bebygget
1.015 m²
Boligareal
196 m²
Erhvervsareal
808 m²
Etageareal
1.049 m²
Kælder
16 m²

Økonomi

Pris
11.500.000 kr.
Pris/m²
10.963 kr.
Lejefaktor
115
Lejeindtægt
100.000 kr.
Årlig lejeindtægt pr m²
95 kr.
Årlige driftsudgifter
2.000 kr.
Årlige driftsudgifter pr m²
2 kr.
Afkast
0,10 %
Af­skriv­nings­be­ret­ti­get
Nej
Moms­re­gi­stre­ret
Nej

Ejendommen

Byggeår / Ombygget
1912 / 1990
Omfattet af energimærke
Ja
Energimærke
G