Blandet ejendom fra EDC

Flensborgvej 13A

6340 Kruså

7.600.000 kr.

Projektejendom - 991 m²

Projektejendom på 16.546 m² med 35 værelser

1 Væ­rel­ses­byg­ning med 20 værelser
Bygningen er opført i 1987 i 2 plan og fremstår med hvidmalede vandskurede facader, nyt eternittag samt termovinduer.
Hvert værelse er på 25 m² med egen udvendig indgang og indrettet med entre med gulvtæppe, badeværelse med gulv- og vægfliser og bruseniche
samt opholdsrum med gulvtæpper.
Bygningen har en mindre kælder på 65 m² samt teknikrum med var­me­pum­pe­an­læg, som opvarmer hele bygningen.

3 Væ­rel­ses­byg­nin­ger hver med 5 værelser
3 bygninger, hvoraf de 2 er delvis sammenbygget er opført i 1983 i 1 plan og fremstår med hvidmalede vandskurede facader, nyt eternittag samt ter¬movinduer.
Hver bygning med 5 værelser hvert på 25 m². 1 bygning er renoveret og klar til udlejning med 5 værelser.
1 bygning er kun renoveret udvendigt men er meget let at renovere indvendigt med 5 værelser. 1 bygning er renoveret udvendig og indvendig er 2 værelser inddraget til aktivitetsrum med anrettekøkken og toiletter, herudover 3 værelser der ikke er renoverede.
Ak­ti­vi­tets­rum­met er tænkt som benyttelse af alle væ­rel­ses­be­bo­e­re på hele ejendommen.
De 3 bygninger er opvarmet med varmepumpe.

Øvrig grundareal
På resten af det øvrige grundareal, der delvis er udlagt med græs og en del bevoksning, kan der evt. opføres bebyggelser i form af en­fa­mi­lie­bo­li­ger eller boliger til udlejning. Der er også mulighed for at udnytte en del af grunden til er­hvervs­be­byg­ge­ler indenfor byg­ge­myn­dig­he­der­nes rammer.
En lille del af grundes nordøstlige hjørne er udlagt med freds­sko­vs­pligt.
Der er eksempelvis udarbejdet plan­læg­nings­ma­te­ri­a­ler hvor der er placeret 8 stk. enfamiliehuse opført som 4 bygninger, hver med 2 boliger.
Lokalplan til formålet er under udarbejdelse og forventes at foreligge ultimo år 2022/primo 2023.
Foran nuv. bebyggelserne er der anlagt en større gårdsplads, hvor der er udlagt granitskærver ligesom et større areal er udlagt til græsplæne m.v.

• 16.546 m² grundareal midt i Kruså, 200 m fra grænsen
• 35 væ­rel­ses­le­je­mål hver med egen udvendig indgang
• Ny lokalplan med 8 fiktive enfamiliehuse er under udarbejdelse
• Anden bebyggelse er også muligt
• Beliggende ud til trafikeret vej, Kruså græn­se­over­gan­gen