Detail fra EDC

Smedelundsgade 23A

4300 Holbæk

Investering - 1.023 m²
Solgt

Bolig- og er­hverv­se­jen­dom med pro­jek­t­mu­lig­he­der centralt i Holbæk

• Investerings- og projektejendom med 4 eksisterende boligenheder og 3 er­hverv­sen­he­der
• Forhus er udlejet, mens de bagvedliggende bygninger i vidt omfang er tomme
• Mulighed for at nedrive tomme bygninger og omdanne til boligejendomme
• Attraktiv og central beliggenhed i Holbæk

På Smedelundsgade 23A, finder I denne centrale og mulighedsrige in­ve­ste­rings­ejen­dom midt i Holbæk. Ejendommens samlede etageareal andrager 1.023 m2 med 367 m2 bolig fordelt på 4 enheder og 656 m2 erhverv fordelt på 2 aktuelle udlejede lokaler samt øvrige tomme butiks- og baglokale som giver attraktive konverterings- og pro­jek­t­mu­lig­he­der.

Grundarealet andrager 1.305 m² og er udnyttet med en be­byg­gel­ses­pro­cent på 81. Der vurderes at være muligheder for yderligere bebyggelse eller bedre udnyttelse af eksisterende tomme er­hvervs­a­re­a­ler. Naboejendommen er udviklet og er nu bestående af 19 boligenheder. Omfanget af projektet i baggården vil imidlertid afhænge af hvordan projekteringen forenes med planmæssige krav til bl.a. parkeringsnorm og friarealer.
Det estimares at der kan etableres omkring 1000 m2 ny bebyggelse hvor baghus er idag.

Smedelundsgade 23A er oprindeligt opført i 1880. Foruden ejendommens be­bo­el­ses­en­he­der, har ejendommen tidligere huset en slagter i bu­tikslo­ka­ler­ne ud mod Smedelundsgade samt baglokalerne bestående af produktion, lagerrum, kølerum, røgeri mv. Der må forventes massiv ombygning eller nedrivning af baglokalerne for optimeret anvendelse af ejendommen, med den oplagte mulighed, at konvertere til eller opføre yderligere be­bo­el­ses­en­he­der.

Boligenhederne er beliggende i det oprindelige hovedhus fra 1880 og er placeret på hhv. 1. og 2. sal. Enhedernes størrelse spænder fra 70 til 137 m2 og fremstår i udmærket stand. Ejendommen udlejede er­hvervslo­ka­ler er udlejet til hhv. en frisørsalon og en låsesmed, mens de øvrige arealer er tomme og har huset ovenfornævnte slagterbutik.

Alt i alt en særdeles velbeliggende ejendom med gode ud­vik­lings­mu­lig­he­der.

Faciliteter

Interiør

  • Bad og omklædning

Exteriør

  • P-Pladser (20 stk)
  • Facadelængde (12 m)
  • Udenomsarealer Befæstet

Teknik

  • Vinduestype Termo

Afstand til

  • Kastanievej (Smedelundsgade)60 m
  • Holbæk St.577 m
  • 21 - Hol­bæk­mo­tor­vej­en4,6 km

Nøgletal

Adresse
Smedelundsgade 23A
Sagsnr.
403600209
Ejendomstype
Detail
Handelstype
Investering
Afkast
6,83 %
Etageareal
1.023 m²
Kælder
66 m²

Arealer

Grundareal
1.305 m²
Bebygget
752 m²
Boligareal
367 m²
Erhvervsareal
656 m²
Etageareal
1.023 m²
Kælder
66 m²

Økonomi

Lejefaktor
14.94
Lejeindtægt
819.675 kr.
Årlig lejeindtægt pr m²
801 kr.
Årlige driftsudgifter
179.065 kr.
Årlige driftsudgifter pr m²
175 kr.
Afkast
6,83 %
Af­skriv­nings­be­ret­ti­get
Nej
Moms­re­gi­stre­ret
Nej

Ejendommen

Forsikringen omfatter:
Brand, Bygning, Svamp/Insekt
Byggeår / Ombygget
1880 / 2011
Omfattet af energimærke
Ja
Energimærke
E