Detail fra EDC

E Christensens Vej 1A

7430 Ikast

13.750.000 kr.

Investering - 811 m²

For­ret­nings­e­jen­dom i spændende centerområde i Ikast.

Bu­tikslo­ka­ler­ne er udlejet til Su­per­mar­kedskæ­den Aldi Danmark ApS og tankanlægget udlejet til Oil Tank & go ApS.
Ejendommen er opført i 2008 som en søjle-/dra­ge­kon­struk­tion med røde murstensvægge, built-uptag og med træ-aluvinduer.

Indretning er med et rektangulært for­ret­nings­lo­ka­le med god loftshøjde, kontor-/socialområde, lagerareal, et overdækket areal samt med af­læs­nings­ram­pe ved va­re­mod­ta­gel­sen med port.

Er­hvervs­a­re­a­let udgør 811 m².

Tankanlægget har et areal på ca. 12 m².

Grundarealet udgør 3.988 m². Hele P-pladsarealet er befæstet med betonsten og fremtræder i særdeles velholdt stand.

Der er gode til­kør­sels­for­hold til såvel tanken som til detailbutikken.

Lokalerne er meget anvendelige til alle andre butikstyper ved et butiksskifte.

Ejendommen har stor op­mærk­som­heds­vær­di og ligger i et spændende område direkte op til Hovedvej 15.

Nærmeste naboer er Lidl, Netto, Rema 1000, Løvbjerg og Thansen. Området er Ikasts indkøbs-område for dagligvarer.