Detail fra EDC

Ørridslevvej 1

8732 Hovedgård

26.000.000 kr.

Investering - 1.800 m²

Hovedgård Bytorv – fuldt udlejet in­ve­ste­rings­ejen­dom med bl.a. Fakta

Hovedgård Bytorv består af 3 udlejede butikker – Coop365, Bageri og Apotek. Bytorvet er beliggende ved indkørslen til Hovedgård by og med en god synlighed fra Gl. Århusvej (det gennemsnitlige trafiktal for Gl. Århusvej er 7.223 køretøjer dagligt).
Komplekset er opført i 2012 og er på samlet 1.800 kvm. Grunden har et areal på 5.890 kvm. der for hovedpartens vedkommende er udlagt til parkering med ca. 80 par­ke­rings­plad­ser.
Coop365 har lejet en butik på 1.000 kvm. Lejer kan tidligst fraflytte lejemålet pr. 01.10.2027.
Bagermester Henrik Kjær har lejet 680 kvm. der fungerer dels som butik, men også som produktion for hans øvrige butikker i området. Lejeren har selv bekostet diverse tekniske installationer, herunder melsilo mv.
Den sidste lejer er Horsens Løve Apotek, der har lejet en butik på 120 kvm.
Hovedgård er en velfungerende by med knap 2.300 indbyggere (2021) og oplever en netto tilflytning af borgere. Byen er beliggende 13 km. nord for Horsens og har flere gode er­hvervsvirk­som­he­der samt attraktive boligområder. Byen har to dag­lig­va­re­bu­tik­ker; Coop365 og SuperBrugsen.
Samlet set er der tale om en god in­ve­ste­rings­mu­lig­hed i en nyere ejendom med gode lejere. Afkastet af den samlede investering er på 7,37%, men ses der på afkastet af den investerede kapital ved 60% belåning er dette særdeles til­freds­stil­len­de.
Kontakt os på 7026 4044 og hør nærmere om ejendommen.