Erhvervsgrund fra EDC

Tjørnebuskvej 3

4300 Holbæk

5.300.000 kr.

Brugerejendom

Skal din virksomhed ligge lige ved Omfartsvejen i Holbæk?

• Det samlede grundstykke udgør ca. 9.599 m²
• Godkendt til er­hvervs­be­byg­gel­se
• Der må opføres op til 8,5 meters højde
• Godkendt til virksomheder i miljøklasse 2-4
• Be­byg­gel­ses­pro­cent på 55 %
• Mulighed for udstykning til ned til 2.000 m² pr. udstykning

Her er mulighed for er­hvervs­be­byg­gel­se, som må opføres med 2½ etage i op til 11 meters højde. Området giver mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 2-4. som omfatter bogbinderier, elek­tro­nik­værk­ste­der og f.eks. laboratorier. Hånd­værks­præ­ge­de virksomheder og visse ser­vi­ce­virk­som­he­der. Lev­neds­mid­del­fa­brik­ker og mindre over fla­de­be­hand­len­de virksomheder, herunder autolakerer.

Der er mulighed for at udstykke grunden i stykker af minimum 2.000 m².

Uddrag af lokalplanen:

• Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten for området på hele 55%
• Der skal anlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet
• Der fastlægges byggelinjer i en afstand af 10 m fra midten af den interne vej
• Der skal anlægges parkering svarende til mindst 1 p-plads pr. 150 m² brut­to­e­ta­gea­re­al erhverv. Parkering skal holdes på egen grund.
• Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over terræn
• Bebyggelse skal opføres med fladt tag eller med symmetriske saddeltage med hældning på maks. 45 grader. Facader (inkl. tagflader) skal fremstå i sorte eller mørkegrå farver og ikke reflekterende materiale, med vindues- og dørpartier udført i glas med sort-, grå- eller hvidmalede rammer eller i naturtræ.

Kan du se mulighederne?

Nøgletal

Adresse
Tjørnebuskvej 3
Sagsnr.
403600389
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Handelstype
Brugerejendom
Pris
5.300.000 kr.

Arealer

Grundareal
9.599 m²

Økonomi

Pris
5.300.000 kr.
Pris/m²
552 kr.
Vurderingsår
2023

Ejendommen

Omfattet af energimærke
Nej